Ne-am obişnuit greu cu existenţa simultană a două salarii minime, cu plimbarea între Codul muncii şi Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional, sau cu aplicarea coeficienţilor de ierarhizare. Şi când tocmai ne gândeam că, în sfârşit, am început să înţelegem ceva, o altă combinaţie de salarii minime este disponibilă pe piaţă începând cu 1 ianuarie 2008.

Zvonurile au tot circulat, consultările s-au tot derulat, părerile s-au exprimat. În final, Guvernul a decis că tot ceea ce poate oferi, deocamdată, în calitate de cel mai mare angajator al ţării şi de furnizor de protecţie socială, este un salariu de bază brut lunar de 500 de lei, pentru un program mediu de 170 de ore pe lună.

E totuşi ceva. O creştere cu 110 lei faţă de vechiul salariu garantat în plată de 390 de lei, în condiţiile unei situaţii economice capricioase. O creştere mai puţin spectaculoasă, de numai 60 de lei, faţă de salariul minim negociat la nivel naţional, de 440 de lei. Logic, prima întrebare care a apărut a fost cea legată de ce se va întâmpla în 2008 cu salariul minim negociat la nivel naţional?

Conform legii, negocierea salariului minim între patronate şi sindicate trebuie să pornească de la nivelul minim de 500 de lei. Şi aşa va fi, atunci când va fi. Altfel spus, atâta vreme cât negocierea nu a fost efectiv realizată şi pecetluită printr-un act adiţional la contractul colectiv de muncă la nivel naţional aflat în vigoare, nu se poate spune că salariul minim negociat la nivel naţional este de 500 de lei. Distincţia care se face este importantă, deoarece aplică reguli diferite pentru angajaţii necalificaţi, pe de-o parte (cei pentru care se aplică coeficient de ierarhizare 1 conform grilei din contractul colectiv), şi angajaţii calificaţi. Primii vor avea garantat un salariu minim de 500 de lei. Ceilalţi vor avea ca salarii minime brute – ce-i drept mai mari – prin raportare la coeficienţii de ierarhizare (maximum 2), dar baza de calcul pentru respectivii coeficienţi este salariul minim negociat, de 440 de lei.

Momentul adevărului: negocierea la nivel naţional

Următoarea întrebare este inevitabil legată de momentul în care va avea loc negocierea la nivel naţional şi de rezultatul acesteia: se va reconfirma salariul minim propus de către Guvern sau se va valida un salariu minim negociat mai mare (poate chiar acel 540 de lei adus pe masa de discuţie la un moment dat)?

Există şi nişte răspunsuri, care vin dintr-o direcţie neaşteptată. Este vorba de contractele colective la nivel de ramură. Ultimul publicat în Monitorul Oficial este cel la nivelul ramurii construcţii şi prevede un salariu minim negociat de 570 de lei. O abordare curajoasă şi, de ce nu, realistă.

Nu mai este pentru nimeni un secret că, deşi aflat într-o dezvoltare explozivă, domeniul construcţiilor se confruntă cu o acută lipsă de forţă de muncă, de la muncitori necalificaţi până la specialişti. Implicit, mesajul transmis este angajamentul patronatului de a oferi condiţii mai bune salariaţilor lor în scopul atragerii şi fidelizării lor. Primul pas a fost făcut. Este posibil să mai urmeze şi alţii şi tot aşa, în acele ramuri de activitate unde devine tot mai dificilă atragerea şi menţinerea personalului. De altfel, în decembrie 2007, a fost publicat în Monitorul Oficial contractul colectiv la nivelul ramurii comerţ. Acesta prevede un salariu minim negociat mai mare cu 50 de lei decât salariul minim negociat la nivel naţional, adică 490 de lei. Destul de aproape de salariul minim garantat de 500 de lei. Am putea spune chiar că se observă o oarecare autonomie şi asumare a responsabilităţii din partea partenerilor sociali organizaţi la nivel de ramuri ale economiei.

Aceştia, având mai clară imaginea realităţilor economice specifice cu care se confruntă pot fi mult mai în măsură să ajungă la un acord într-un domeniu extrem de sensibil cum este cel al sistemelor de compensaţii şi beneficii. Să ajungem de aici la concluzia că noţiunea de salariu minim negociat la nivel naţional va dispărea? Probabil că este prematur să spunem aşa ceva, deşi nu sunt puţini cei care şi-ar dori acest lucru.

Un minim mai generos

570 de lei este salariul minim negociat la nivelul ramurii de construcţii, conform contractului colectiv de muncă publicat în Monitorul Oficial

Atenţie la calcule

Dincolo de toate speculaţiile care se pot face în acest moment pe marginea acestui subiect, mai sunt alte câteva aspecte care merită menţionate şi care sunt legate de salariul minim garantat în plată. Acestea se referă la bazele de calcul pentru diferite categorii de contribuţii:

• Contribuţiile de asigurări sociale, datorate de către angajat şi angajator în cazul concediilor medicale;

• Contribuţia de sănătate, datorată de angajaţii care obţin venituri din salarii scutite de impozit;

• Contribuţia de concedii şi indemnizaţii datorată de către angajator;

• Contribuţia pentru fondul persoanelor cu handicap, datorată de către angajatorii care au cel puţin 50 de salariaţi.