Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (3.753 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (857 lei).

În luna august 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna precedentă când s-au acordat prime ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), drepturi în natură ori realizărilor de producţii şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

De asemenea, câştigul salarial mediu net a scăzut ca urmare a nerealizărilor de producţie, încasărilor mai mici (funcţie de contracte), dificultăţilor financiare şi lipsei de comenzi cu care s-au confruntat unele unităţi economice.
Unde a scăzut salariul

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, de 9,6%, s-au înregistrat în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, între 7,5% şi 9,0% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

Scăderi ale câştigului salarial mediu net, între 4,0% şi 6,5%, au mai fost în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrari audio şi activităţi de editare muzicala (inclusiv activităţi de difuzare si transmitere de programe), între 2,5% şi 3,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, captarea, tratarea si distribuţia apei, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Unde a crescut salariul

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) ori ca urmare a realizărilor de producţie şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat cu 18,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 10,8% în extracţia minereurilor metalifere; între 3,0% şi 4,0% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de editare, între 2,0% şi 3,0% în industria metalurgică, telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport.
Salariile din sectorul bugetar

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna iulie în învăţământ (-3,1%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice şi a încheierii contractelor pe perioadă determinată consecinţa începerii vacanţei şcolare. Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în luna august 2012 în administraţia publică (-0,6%), în timp ce în sănătate şi asistenţă socială a înregistrat o uşoară creştere (0,1%).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,4%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 101,5%.