Cheltuielile cu salariile au fost de 11,8 miliarde lei, în primul trimestru, cu 300 milioane lei mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2013, cu iar cele cu asistenţa socială – pensii şi ajutoare – au cumulat 17,67 miliarde lei, cu 700 milioane în plus. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 200 milioane lei comparativ cu 2013, în schimb cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,3 miliarde lei, respectiv 0,5% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 48,8 miliarde lei, reprezentând  7,4% din PIB, au fost cu 3,8% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut au fost la impozitul pe profit (cu 235 mil lei), accize (cu 639 mil. lei), CAS (cu 587 mil. lei). Veniturile din TVA au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,5%, fiind de 12 miliarde lei, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 3,2%, în timp ce rambursările de taxă au fost cu 11% mai mari.