În formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare), costul orar al forţei de muncă a înregistrat o rată de creştere de 3,70% faţă de trimestrul precedent şi de 7,16% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior.  Faţă de trimestrul doi 2012, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor din sectorul economic, majorări semnificative înregistrându-se în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (10,80%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (7,61%) şi alte activităţi de servicii (5,63%).

Scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat doar în intermedieri financiare şi asigurări (-5,53%), tranzacţii imobiliare (-4,24%) şi construcţii (-0,56%). În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) în principal ca urmare a aplicării prevederilor OUG 19/2012, astfel: în învăţământ cu 18,41%, în administraţie publică cu 12,02% şi în sănătate şi asistenţă socială cu 6,90%. De asemenea, creşterea costului orar al forţei de muncă în învăţământ a fost determinată şi de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent, ca urmare a vacanţei şcolare (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al III-lea al fiecărui an), iar în administraţie publică de influenţa concediilor de odihnă.

Comparativ cu trimestrul trei 2011, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (16,57%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (15,12%) şi alte activităţi de servicii (11,59%). Creşterile cele mai mici s-au înregistrat în transport şi depozitare (2,28%), informaţii şi comunicaţii (2,22%) şi hoteluri şi restaurante (1,41%). Ca urmare a actualizării legislaţiei de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) astfel: în administraţie publică cu 14,65%, în sănătate şi asistenţă socială cu 12,06% şi în învăţământ cu 3,38%.

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 7,17%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 7,58%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri de 7,14%, respectiv 7,56%.
Sursa: Agerpres