Ministerul Transporturilor, prin CFR SA, au pregătit un proiect de lege privind trecerea unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și  concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 5. Mai exact, se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 50.629 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor,  cu drept  de concesiune  în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, în vederea includerii acestuia în realizarea unor proiecte investiționale.

După preluare, terenul prevăzut în anexă va fi utilizat în vederea includerii acestuia în proiecte  investiționale de dezvoltare urbană finanțate de la bugetul local sau din alte surse legale. Conform economica.net, oficialii Primăriei Sector 5, în luna mai, au anunțat că au cerut companiei CFR SA să-i transfere 7,5 kilometri de șină dezafectată, pentru a construi o șosea la patru benzi de la Răzoare la Progresu.

„Sectorul 5 al Municipiului București a intrat în ultimii doi ani într-o nouă etapă de dezvoltare, marcată de planificarea riguroasă a direcțiilor strategice de intervenție și maximizarea tuturor surselor de finanțare, pentru implementarea proiectelor. Sectorul 5 a adoptat prima strategie de regenerare urbană din România – Strategia de Regenerare Urbană Ferentari, lucrează la Master Planul pentru cea mai mare amenajare urbanistică din România – în zona Antiaeriană, la strategia pentru cel mai mare HUB Tehnologic din Municipiul București, precum și la o serie de strategii secvențiale care vor transforma în bine Sectorul 5 și vor influența major calitatea vieții pentru toți cetățenii”, conform notei de fundamentare.