Firma de avocatură va acționa ca un consultant independent, care va proteja interesele legale ale ambilor acționari și va lucra împreună cu banca de investiții ce urmează să fie selectată. Mandatul acesteia este să desfășoare activități de consiliere și să pregătească orice documente necesare în vederea evaluării beneficiilor procesului propus de fuziune și listare la bursă față de alte opțiuni.

Această firmă a fost aleasă dintre firmele de avocatură care au deja un contract cadru pentru servicii de consultanță legală cu Romtelecom și care au avantajul de a cunoaște deja compania pe baza colaborării în derulare. Criteriile folosite pentru selecție au fost o combinație de experiență, istoric de succese și prețuri competitive, cum ar fi, spre exemplu, un istoric de succese semnificative în colaborarea cu Romtelecom și expertiză relevantă în fuziuni și achiziții, listări la bursă și tranzacții complexe.

În continuare, Romtelecom va proceda la selectarea și angajarea băncii de investiții de reputație internațională, care va realiza studiul privind opțiunile menționate mai sus, ce urmează să fie finalizat în decembrie 2011. Acest proces de selecție urmează să fie încheiat în jurul datei de 1 septembrie 2011.

De asemenea, pentru ca procesul de evaluare să fie unul solid, rapid si transparent și conform deciziei acționarilor, Romtelecom va suporta costurile unei expertize juridice, economice și tehnice oferite de experți ce vor fi angajați de MCSI pentru a asista Statul în procesul de evaluare, cu un buget maxim de 200.000 euro.