Înființată în anul 1993 de Marius Cojanu, Romsys a fost preluată la sfârșitul anului 2007 de New Frontier Holding din Austria. De la înființarea sa, în 1993, Romsys a devenit unul dintre cei mai importanţi integratori și furnizori de soluţii şi servicii informatice din România. Soluţiile şi serviciile Romsys sunt destinate în special sectoarelor: financiar-bancar, asigurări, telecomunicaţii, utilităţi, public şi apărare.

În 1994, Romsys a implementat primul sistem core banking în România, iar în 1995 primul Sistem Naţional Medical de Urgenţă. În 2013, compania a devenit furnizor de servicii IT agreat al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). CEO-ul actual al companiei este Tzitzis Loukas.

Romsys a înregistrat în 2014 afaceri de 171,1 milioane de lei, în scădere cu 12% față de anul precedent, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Profitul net înregistrat de companie a fost de 6,5 milioane de lei, în coborâre cu 64% față de 2013.

Romsys SRL
Dosar nr. 10810/3/2016, Tribunalul Bucureşti – Sectia a VII-a Civila,
Debitor: ROMSYS SRL .– în insolventa, în insolvency, en procedure collective – cu sediul în Bucureşti, str. Menuetului nr. 12, Corp D, parter şi etaj 4, Bucharest Business Park Romania, sector 1, cod postal 013713, inregistrata la Registrul
Comerţului sub nr. J40/20069/1993, C.U.I. RO4800537
Administrator judiciar: AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L., Cod de identificare fiscala: RO25709700. Numar inregistrare: RFO 2A 0384. Sediul: Bucureşti, str. B. P. Hasdeu, nr. 12, sector 5. Tel/fax: 021 319 45 56/ 031.421.79.51

Subscrisa AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L., administrator judiciar al ROMSYS SRL, conform Incheierii din data de 25.03.2016, pronuntata de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 10810/3/2016, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea 85/2014,
Notifica: intrarea în procedura generala a insolvenţei a debitorului ROMSYS SRL, prin Incheierea din data de 25.03.2016, pronuntata de Tribunalul Bucureşti. Debitorul ROMSYS SRL are obligatia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sa depuna la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014. Termenul limita de depunere de catre creditori, a opozitiilor la deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea notiicarii, iar termenul de solutionare a opozitiilor nu va depasi 10 zile de la data exprirarii termenului de depunere a acestora.
Creditorii debitorului ROMSYS SRL trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creantei în conditiile urmatoare: termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 06.05.2016, termen limita pentru verificarea creantelor, intocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creantelor – 26.05.2016, termen de definitivare a tabelului creantelor 20.06.2016, fixeaza data primei sedinte a adunarii creditorilor în data de 31.05.2016, la sediul administratorului judiciar.