Dinamo intră în a doua insolvenţă în ultimii 7 ani. După ce prima insolvenţă i-a scăpat pe câini de datorii de peste 10 milioane de euro, acum cei de la Dinamo vor să se evapore datorii de circa 7 milioane.

Tribunalul a aprobat insolvenţa lui Dinamo

Dinamo e din nou în insolvenţă. Va putea scăpa de datoriile de milioane de euro pe care le are în acest moment, dar performanţa sportivă va fi pe planul doi. Câinii nu vor mai avea dreptul de a participa în cupele europene până când nu vor iesşi din insolvenţă.

În primă instanţă, administratorul judiciar va bloca toate conturile clubului și va fi singurul care va deține controlul la gruparea „câinilor” și va decide ce intră și iese în și din conturile clubului.

Tribunalul a mai dat termen până pe 12 august ca alți creditori să se înscrie la masa credală. Asta nu e tot! Consiliul de Administrație al lui Dinamo nu poate suferi modificări pe perioada insolvenței.

„Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite excepţia conexităţii dosarului nr. 16989/3/2021 la dosarul nr. 18583/3/2021. Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului DINAMO 1948 SA.

Califică cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii POLITEHNICA TIMIȘOARA SA, SECURIKAS VECTOR SISTEM SRL și ASOCIAŢIA PELUZA CĂTĂLIN HÎLDAN DINAMO drept declaraţii de creanţă.

Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează următoarele termene limită:

a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;

b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 12.08.2021;

c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 01.09.2021;

d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 27.09.2021;

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 06.09.2021.

Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RTZ& PARTNERS SPRL – Filiala Bucureşti care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 3.000 lei din averea debitorului.

Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege.

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014.

Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 15.11.2021, ora 11. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Apelul va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 28.06.2021.
Document: Încheiere de şedinţă 28.06.2021”, este decizia luată Tribunalul București.