În campania de primăvară, Romsilva a regenerat pădurile din fondul forestier proprietate publică a statului pe o suprafaţă de 11.484 ha, iar pentru finalizarea programului anual de 16.050 ha se vor parcurge în această toamnă lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă de 4.252 ha, din care 2.433 ha prin regenerări naturale şi 1.819 hectare prin împăduriri.

'Dacă în campania de primăvară lucrările de regenerare a pădurilor s-au realizat cu precădere în zonele de deal şi de munte, în campania de toamnă se vor realiza lucrări, mai ales în zona de câmpie, în silvostepă, în lunca şi Delta Dunării. Cele mai mari suprafeţe pe care Romsilva va regenera pădurea în această toamnă se regăsesc în fondul forestier administrat de direcţiile silvice Tulcea – 629 ha, Dolj – 543 ha, Ialomiţa – 320 ha, Brăila – 289 ha, Călăraşi – 281 ha, Constanţa – 277 ha. De asemenea, pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor mai executa lucrări de completări pe o suprafaţă de 169 ha şi de refacere a culturilor calamitate pe o suprafaţă de 459 ha', se menţionează în comunicat.

Romsilva precizează că va utiliza peste 6,5 milioane de puieţi forestieri în campania din această toamnă din speciile stejar pedunculat – 750.000, stejar brumăriu – 470.000, plopi negri hibrizi – 750.000, plop alb – 480.000, frasin – 300.000, salcâm – un milion, salcie – 450.000 etc.

Valoarea lucrărilor de împăduriri ce se vor executa în această toamnă va fi de circa 21 milioane lei şi va fi suportată din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit de către regie.

'Pentru declanşarea lucrărilor de plantare, am aşteptat producerea primelor brume consistente, pentru ca puieţii forestieri să-şi întrerupă starea de vegetaţie şi să poată fi scoşi din pepinierele silvice, iar primele lucrări de împăduriri din această campanie de toamnă vor începe în 11 noiembrie, când Romsilva va instala Perdeaua de protecţie a Autostrăzii Soarelui, în apropiere de Feteşti, pe suprafaţa de 23,69 ha, pe o lungime de circa 11 km. Aici se vor planta 118.450 puieţi din speciile frasin, ulm de Turkestan, pin negru, sălcioară, păducel, măceş', au precizat reprezentanţii Romsilva.

RNP-Romsilva funcţionează din 2010 sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi administrează 3.245.494 hectare de pădure aflată în proprietatea statului cu circa 17.500 de angajaţi, asigurând servicii silvice pentru o suprafaţă de 1.123.378 hectare fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale sau privată a proprietarilor privaţi.

Din totalul suprafeţei administrate, 586.214 hectare se găsesc în arii protejate şi cuprind inclusiv ultimele păduri virgine din Europa.

SURSA: Agerpres