La 28 februarie 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei înregistrau o creştere de 12,7% (12,4% în termeni reali) faţă de 29 februarie 2016, iar depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 9,6% (9,4% în termeni reali). 

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,3%, până la nivelul de 86,6 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,1%, până la 19,176 miliarde euro). 

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 3,2% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 2,1%); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 9,1% (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 80%), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au scăzut cu 8,2% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au diminuat cu 9,2%). 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în februarie 2017 cu 0,8% (0,9% în termeni reali) faţă de luna precedentă, până la nivelul de 219,805 miliarde lei, creditul în lei majorându-se cu 1,4% (1,5% în termeni reali), iar cel în valută, exprimat în lei, cu 0,1% (minus 0,2% exprimat în euro). 

Conform unui comunicat al Băncii Naţionale a României, la 28 februarie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,1% (1,9% în termeni reali) faţă de 29 februarie 2016, pe seama majorării cu 13,9% a componentei în lei (13,7% în termeni reali) şi a diminuării cu 10,6% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,5%). 

Creditul guvernamental a crescut în februarie cu 1,8% faţă de ianuarie, până la 96,226 miliarde lei. La 28 februarie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 7,4% (7,2% în termeni reali) faţă de 29 februarie 2016.

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2017 un sold de 312,279 miliarde lei. Faţă de ianuarie 2017, aceasta a crescut cu 0,8% (0,9% în termeni reali), iar în raport cu februarie 2016 masa monetară s-a majorat cu 10,1% (9,8% în termeni reali).

AGERPRES