Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 au intrat în linie dreaptă: la unele secţii de votare din străinătate, precum cele din Australia şi Noua Zeelandă, cetăţenii români pot să se prezinte la urne încă din această noapte.

Reamintim că cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa străinătate au la dispoziţie două zile pentru a-şi exercita dreptul de vot la secţiile de votare, conform următorului program:

  • sâmbătă, 5 decembrie 2020, între orele 7-21;
  • duminică, 6 decembrie 2020, între orele 7-21.

Menţionăm că în ambele zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21:00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.

748 de secții de votare în străinătate

Pentru aceste alegeri, AEP a aprobat, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), organizarea a 748 de secţii de votare în străinătate. Lista sediilor secţiilor de votare din străinătate poate fi consultată pe site-ul instituţiei, www.roaep.ro, dar şi pe pagina de Internet a MAE, www.mae.ro. Harta interactivă a secţiilor de votare din străinătate poate fi accesată la următorul link: https://www.mae.ro/maps/4083

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:

  • paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
  • paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;
  • paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, însoţite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reşedinţei: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar.

Potrivit art.1 din Decizia nr 35/2020 a Biroului Electoral Central (BEC), alegătorul care deţine un act de identitate din cele prevăzute mai sus, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 în baza acestuia.

Votul prin corespondență

Cetăţenii care şi-au exprimat opţiunea de a vota prin corespondenţă vor primi un e-mail de confirmare în cazul în care plicul a ajuns la termen la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare.

Dacă plicul exterior nu a sosit până la data de 3 decembrie, ora 23:59, la destinaţiile indicate mai sus, alegătorii vor primi un e-mail de informare, cu menţiunea că se vor putea deplasa la cea mai apropiată secţie de votare din ţara de reşedinţă sau de domiciliu, pentru a-şi exercita dreptul de vot.

Spre deosebire de votarea în ţară, toţi membrii secţiilor de votare din străinătate sunt echipaţi cu tablete şi exercită rolul de operatori de calculator. Alegătorii semnează digital pe suprafaţa tabletei, iar listele suplimentare sunt, de asemenea, electronice.

Votul în țară

În ţară au fost organizate 18.802 secţii de votare, lista acestora poate fi consultată pe site-ul www.roaep.ro la secţiunea Management Electoral / Geografie electorală / Registrul secţiilor de votare.

Alegătorii pot afla secţia de votare la care sunt arondaţi accesând www.registrulelectoral.ro

Votarea în ţară are loc duminică, 6 decembrie 2020, între orele 7:00 şi 21:00, cu posibilitatea de prelungire până la cel mai târziu ora 23:59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21:00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.

Alegătorii din ţară votează cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar.

Menţionăm că paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite doar de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România

Potrivit art.1 din Decizia nr 35/2020 a Biroului Electoral Central (BEC), alegătorul care deţine un act de identitate din cele prevăzute mai sus, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 în baza acestuia.

În ţară, cetăţenii votează la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul ori reşedinţa, iar în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială de pe raza circumscripţiei electorale de care aparţin, pot vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

Votul pentru persoanele carantinate

Totodată, reamintim că persoanele aflate în carantină sau izolare din cauza pandemiei de Covid-19, precum şi persoanele netransportabile, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile), până cel mai târziu în preziua votării. Toate informaţiile necesare cu privire la acest subiect se regăsesc pe site-ul AEP, www.roaep.ro, în cadrul secţiunii Urna mobilă (specială), disponibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/urna-mobila-speciala/

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, pe baza documentelor depuse de solicitanţi, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialele necesare votării – ştampilă cu menţiunea “VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea.

Operaţiunile privind numărarea voturilor, inclusiv ale celor prin corespondenţă, sunt înregistrate video şi audio şi se desfăşoară în deplină transparenţă, în prezenţa tuturor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a persoanelor acreditate.

Preşedintele AEP, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, îndeamnă cetăţenii români cu drept de vot să se informeze corect cu privire la exercitarea acestui drept la alegerile parlamentare, să consulte site-ul Autorităţii, www.roaep.ro, canalul de YouTube şi pagina de Facebook, iar la prezentarea la urne să respecte măsurile de distanţare socială şi de protecţie sanitară.