Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 49,875 miliarde lei, în octombrie 2012, faţă de septembrie, iar faţă de 31 octombrie 2011, s-au redus cu 0,3 la sută (-5,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor persoane fizice şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută, până la nivelul de 70,072 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 15,448 miliarde euro).
Comparativ cu aceeaşi lună a anului 2011, depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 16,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 10,8 la sută). Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 14,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 18,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 13,3 la sută), precizează BNR.
SURSA: Agerpres