‘Guvernul a aprobat Memorandumul prin care se propune acordul de principiu al României privind majorarea capitalului subscris la Banca Europeană de Investiţii de către România. Ca urmare a discuţiilor din Consiliul de Administraţie al BEI s-a stabilit că este necesară majorarea capitalului până la 31 martie 2013 pentru a permite ca Banca să îşi îndeplinească misiunea. În acest sens România va contribui cu suma de 52,395 milioane euro’, a declarat Andrei Zaharescu.

De asemenea, Guvernul a aprobat un Memorandum pentru modificarea Memorandumului privind grupul de lucru interministerial constituit pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor angajate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană în domeniul petrol şi gaze naturale.

‘Guvernul a aprobat Memorandumul prezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin care se propune modificarea grupului de lucru interministerial constituit pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor angajate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale în domeniul petrol şi gaze naturale. Modificarea constă în desemnarea Secretarului de Stat din MFP, coordonator al domeniului fiscal, ca preşedinte al grupului de lucru, în timp ce Secretarul de Stat din MECMA devine membru al grupului de lucru’, a afirmat Andrei Zaharescu.
SURSA: Agerpres