„România şi Bulgaria consideră importantă menţinerea PAC cu doi piloni. Pilonul I va asigura realizarea unei producţii agricole echilibrate pe întreg teritoriul UE şi aprovizionarea pieţei cu alimente diversificate, care corespund cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară şi protecţie a mediului, în timp ce Pilonul II va asigura creşterea competitivităţii, restructurarea şi dezvoltarea echilibrată a sectorului agro-industrial şi a spaţiului rural, adaptarea la cerinţele din ce în ce mai înalte de calitate, precum şi la noile provocări.
Pentru ambele ţări este esenţial ca, în viitoarea politică, nivelul plăţilor directe să asigure fermierilor noştri, într-o manieră justă, o competitivitate comparabilă cu a celor din vechile state membre”, potrivit Ministerului Agriculturii.
Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a avut miercuri o întâlnire bilaterală cu omologul său din Bulgaria, Miroslav Naidenov, organizată cu ocazia şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări.
Pe lângă principalul subiect legat de PAC, cei doi oficiali au mai discutat despre Politica Comună a Pescuitului, în principal viitorul acesteia şi cooperarea privind gestionarea resurselor acvatice din Dunăre şi zona adiacentă Dunării.
De asemenea, organizarea pieţei produselor piscicole pentru identificarea punctelor comune, condiţiile privind pescuitul la Marea Neagră şi susţinerea reciprocă în cadrul negocierilor la nivel european s-au aflat pe lista discuţiilor.
Reprezentanţii celor două state au stabilit de comun acord că vor sprijini Programul de furnizare de ajutoare alimentare din stocurile de intervenţie către persoanele cele mai defavorizate (PEAD) şi în viitor, având în vedere avantajele Programului, atât în plan social, cât şi pentru atingerea scopurilor Politicii Agricole Comune.