România, pe lista roșie a Comisiei Europene. Nu și-a îndeplinit mai multe obligații

Comisia Europeană a trimis astfel de scrisori și Austriei, Italiei, Poloniei, Suediei și Olandei. Scrisorile trimise fac referire la întârzierea punerii în aplicare a unei directive care stabilește norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare.

Mai mult decât atât, în ceea ce privește România, Comsia Europeană a solicitat ca țara să permită accesul anumitor  întreprinderi eligibile la ghișeul unic al Uniunii în domeniul TVA.

Detașarea lucrătorilor

Una dintre scrisorile trimise de către Comisia Europeană spune că România nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește detașarea lucrătorilor.

Așadar, Comisia Europeană a cerut statelor să respecte  Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor.

Această Directivă are ca scop consolidarea aplicării practice a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE.

Măsurile naționale de transpunere a normelor Uniunii Europene privind capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare vor trebui comunicate Comisiei Europene de către România și alte 8 state membre.

 

Sursă foto: Dreamstime