Standardele ETSI sunt element cheie pentru activitatea prestatorilor de servicii de încredere calificați. Un exemplu în acest sens îl reprezintă semnătura electronică calificată, singura semnătură electronică echivalentă, în mod implicit, din punct de vedere juridic cu semnătura olografă, care se realizează folosind standardele definite de ETSI. Ca membru al Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii, compania se va implica nu doar în implementarea standardelor, ci şi în realizarealor, permiţând astfel lansarea unor produse noi, în beneficiul industriei din România și al utilizatorilor.

Cu peste 800 de membri din 66 de ţări la nivel internaţional, ETSI este o organizaţie independentă, nonprofit, responsabilă de standardizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în Europa.Institutul este unul dintre cele trei organisme recunoscute oficial în Uniunea Europeană ca Organizație Europeană de Standardizare (ESO).În domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, standardele vizează nevoile de interconectareșiinteroperabilitate între sisteme şi reţele, respectarea legislaţiei, asigurarea securităţii şi protejarea utilizatorilor.

certSIGN este prestator de servicii de încredere calificat pentru emiterea de certificate digitale, servicii de marcare temporală şi arhivare electronică. Compania, certificată în conformitate cu standardele ISO/IEC 270001:2005 pentru sistemul de management al securității informației, este specializată în infrastructuri de chei publice, criptografie şi sisteme de management al cardurilor.