Potrivit sursei citate, din totalul grupurilor de întreprinderi existente în România la nivelul anului 2012, un număr de 5.689 de grupuri erau rezidente, iar 31.718 reprezentau grupuri de întreprinderi multinaţionale (102 controlate din interior, respectiv 31.616 controlate din străinătate).

De asemenea, 15% din grupurile de întreprinderi identificate în România erau rezidente, iar 90% dintre acestea aveau două sau trei întreprinderi. Majoritatea grupurilor de întreprinderi rezidente sunt constituite din două sau trei întreprinderi.

Cea mai mare parte a grupurilor de întreprinderi din România îşi desfăşoară activitatea în comerţ, industria prelucrătoare sau construcţii.

Datele INS arată că, în anul 2012, cel mai mare procentaj de grupuri de întreprinderi au fost identificate în secţiunea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (28%), secţiunea industria prelucrătoare (14%), secţiunea construcţii (11%).

Totodată, grupurile de întreprinderi rezidente activează în secţiunea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (21%), industria prelucrătoare (11%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (11%) şi construcţii (10%).

Rezultatele anului 2012 indică faptul că, în funcţie de ponderea numărului de salariaţi, pe primul loc se află subgrupurile de întreprinderi controlate de persoane juridice sau persoane fizice situate în Germania (18%), pe locul doi sunt cele controlate din Italia (10%), iar pe locul trei sunt cele controlate din Olanda (10%).

În ceea ce priveşte ponderea numărului de salariaţi în total grupuri de întreprinderi multinaţionale controlate din străinătate, subgrupurile de întreprinderi controlate din Germania predomină în industria prelucrătoare (8%), în secţiunea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (4%) şi în secţiunea activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (2%).

Subgrupurile de întreprinderi controlate din Italia domină în industria prelucrătoare (6%), în secţiunea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (1%) şi în secţiunea distribuţia apei şi salubritate, gestiunea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1%).

În privinţa subgrupurilor de întreprinderi controlate din Olanda, 3% se regăsesc în industria prelucrătoare, 1% în secţiunea informaţii şi comunicaţii, respectiv 1% în secţiunea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor .

Sursa datelor INS o constituie Registrul Statistic al Întreprinderilor gestionat de INS, în conformitate cu Regulamentele Parlamentului European, Consiliului European de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/1993 al Consiliului.

Actualizarea Registrului Statistic al Întreprinderilor, pentru această unitate statistică (grupul de întreprinderi) se realizează pe baza următoarelor surse: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, gestionat de Ministerul Justiţiei, Cercetarea statistică anuală privind legăturile financiare între întreprinderi -LIFI, Cercetarea statistică anuală privind investiţia străină directă în România – ISD şi Registrul European al Grupurilor de Întreprinderi Multinaţionale.AGERPRES