Inflaţia aferentă serviciilor medicale în 2017, calculat pe baza informaţiilor furnizate de asigurătorii locali indică faptul că, în România, costurile cu serviciile medicale au crescut aproape dublu faţă de media consemnată în Europa, conform studiului Medical Trends Around the World.

„Sporirea investiţiilor în infrastructura medicală privată, avansul tehnologic alături de creşterea costurilor salariale în domeniul public au contribuit la atingerea nivelului actual al inflaţiei aferente serviciilor medicale. E nevoie ca angajatorii să-şi fundamenteze strategiile de HR pe analiza integrată a datelor relevante despre sănătatea angajaţilor, în scopul implementării unor programe de beneficii cât mai eficiente din perspectiva costurilor”, spune Silvia Dumitrescu, manager, Mercer Marsh Benefits, România. 

Costurile cu serviciile medicale la nivel global au crescut, în medie, cu 9,5% pe parcursul anului 2017, de aproape trei ori mai mult decât rata estimată a inflaţiei. 

Problemele de sănătate mentală reprezintă al treilea factor de risc ce influenţează costurile serviciilor medicale acordate grupurilor de angajaţi. 

Investiţiile în sisteme de analiză a datelor şi adoptarea unei strategii care se concentrează pe wellbeing pot ajuta angajatorii, angajaţii şi asigurătorii să eficientizeze costurile şi să îmbunătăţească fluxurile în domeniul sănătăţii. 

Implementarea strategiilor integrate de sănătate şi wellbeing, fundamentate pe capacităţile digitale de procesare a datelor relevante, va fi un factor esenţial în gestionarea costurilor tot mai mari ale programelor de beneficii pentru sănătatea forţei de muncă. Raportul indică faptul că angajatorii au posibilitatea de a gestiona mai bine costurile asistenţei medicale şi de a îmbunătăţi avantajele pentru angajaţii lor. 

În timp ce sănătatea mintală este menţionată ca fiind al treilea factor de risc, circa 40% dintre asiguratorii care au răspuns la studiu indică faptul că angajatorii nu acoperă prin planurile oferite accesul angajaţilor la serviciile de consiliere personală. În plus, având în vedere aşteptările forţei de muncă de astăzi, bazate pe experienţa digitală a consumatorilor, angajatorii şi asigurătorii vor trebui să investească în capabilităţi digitale şi de analiză a datelor. În prezent, 1 din 6 asigurători nu oferă soluţii digitalizate de rezolvare a daunelor.