În perioada 1.I – 30.IX 2015, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I – 30.IX 2014, cu 3,7%, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier..

PIB-ul estimat pentru primele trei trimestre din 2015 a fost de 528,921 miliarde de lei preţuri curente pe seria ajustată sezonier şi de 500,177 miliarde lei preţuri curente pe seria brută, comparativ cu 527,5 miliarde de lei preţuri curente pe seria ajustată sezonier şi, respectiv, 498,48 miliarde de lei pe cea brută în datele provizorii (1), publicate pe 4 decembrie 2015.

Comparativ cu trimestrul II 2015, Produsul Intern Brut în trimestrul III 2015 a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,4%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2014, PIB a înregistrat în trimestrul III 2015 o creştere cu 3,6%, atât pe seria brută, cât şi pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 179,529 miliarde de lei preţuri curente.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul III 2015 faţă de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 306 din 4 decembrie 2015 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 197,460 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 3,6% faţă de trimestrul III 2014.

În trimestrul III 2015, dinamica PIB nu s-a modificat în varianta provizorie (2), comparativ cu varianta provizorie (1). Volumul valorii adăugate brute s-a diminuat cu 0,1 puncte procentuale, modificări mai importante fiind înregistrate în: industrie (+0,3 puncte procentuale), comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (-0,7 puncte procentuale), informaţii şi comunicaţii (- 0,3 puncte procentuale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,6 puncte procentuale), activităţi de spectacole, culturale şi recreative, reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,6 puncte procentuale).

Volumul şi contribuţia impozitelor nete pe produs s-au majorat cu 0,9, respectiv cu 0,1 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB în trimestrul III 2015, între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la +0,5% la +0,3%, ca urmare a reducerii volumului său de la 104,0% la 102,4%, importul de bunuri şi servicii, de la +1,2% la +1,4%, ca urmare a creşterii volumului său de la 103,1% la 103,6% şi exportul de bunuri şi servicii de la +0,4% la +1,8%, ca urmare a creşterii volumului său de la 100,9% la 104,6%.