“Programul Operaţional de Pescuit a fost deblocat complet şi am ajuns în prezent la un grad de absorbţie la 35,5%, dar încercăm să finalizăm partea de contractare. Până în prezent, avem 103 milioane de euro, bani efectiv absorbiţi din alocarea totală de la Uniunea Europeană de 277 de milioane euro pentru perioada 2007 – 2013. E greu să atragem până la sfârşitul perioadei toată suma, dar vom încerca. Noi facem tot posibilul, iar cei de la Comisie au văzut că nu există indulgenţă dacă banii nu sunt cheltuiţi correct”, a spus George Turtoi.

Acesta a precizat că, în vederea accelerării absorbţiei fondurilor pentru pescuit, Ministerul Agriculturii a reuşit să ofere beneficiarilor o facilitate privind acordarea unor avansuri din finanţarea nerambursabilă, atât la începutul implementării, cât şi pe parcursul acesteia, în vederea derulării investiţiilor preconizate.

“Pentru a accelera puternic absorbţia fondurilor pe pescuit, am oferit o facilitate beneficiarilor, care este foarte interesantă. Am făcut un hibrid între plata la factură, între acel sistem de decontare de pe fondurile structurale şi partea de avansuri pe care o dădeam la APDRP, prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Am făcut acest lucru pentru că regulamentul de pescuit nu este atât de permisiv ca şi cel din FEADR, adică nu permitea avansuri şi a trebuit să găsim o soluţie astfel încât să putem să-i dăm omului o sumă ca să o ruleze în timpul proiectului şi să crească absorbţia”, a menţionat secretarul de stat.

În aceste condiţii, beneficiarii privaţi ai fondurilor pentru pescuit pot primi avansuri până la 40%, acestea fiind garantate printr-o scrisoare de garanţie bancară, care este acoperită de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) într-un procent de 80%.

Plăţile prin POP au fost întrerupte, în ianuarie 2012, din cauza unor erori şi nereguli în procesul de selecţie a proiectelor depuse, dar şi a unor deficienţe în separarea funcţiilor şi atribuţiilor din cadrul Autorităţii de Management.

Comisia Europeană a deblocat Programul Operaţional de Pescuit un an mai târziu, în mai 2013, când a rambursat României cele aproape 60 de milioane de euro pe care le-a suportat statul român, însă alte 24 de milioane de euro au fost pierdute din cauza disfuncţionalităţilor din sistem, jumătate din această sumă numai în anul 2013.

Sursa: Agerpres