AVAS urmează să întreprindă demersurile necesare în vederea numirii unui administrator provizoriu la SC Network Press Concept SA (fosta Rodipet SA – n.r.), ca urmare a admiterii cererii de reînscriere a Autorităţii ca acţionar în cadrul companiei, cu un număr de 7.351.797 acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social.

Judecătorul Delegat la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (ORCTB) a admis, în data de 30 iunie, cererea formulată de AVAS. Valoarea unei acţiuni este de 2,5 lei.

Conflict între AVAS şi Magnar Two SRL
           
Cererea AVAS a fost făcută în baza art. 41 pct. (2) din Legea nr. 137/2002, în scopul executării gajului constituit de către SC Magnar Two SRL în favoarea AVAS şi a fost înregistrată la ORCTB în data de 16 aprilie 2009.

La rândul său, Magnar Two a solicitat, printr-o cerere de intervenţie, respingerea ca nefondată a solicitării formulate de AVAS în cadrul dosarului format pe rolul ORCTB. această cerere a fost respinsă însă în 2 iunie 2009.

Conflictul dintre AVAS şi Magnar Two SRL a izbucnit în momentul în care Autoritatea a decis să desfiinţeze cu daune de interese contractul de vânzare a companiei din domeniului distrubuţiei de presă Rodipet SA către Magnar Systems Com SA (în prezent denumită Magnar Two SRL). Colegiul Director al AVAS a stabilit că firma cumpărătoare nu a respectat obligaţiile investiţionale scadente, asumate prin contract.