Rezultate Academia de Poliţie 2019. Note admitere Poliţie, Jandarmerie şi Pompieri. Când apar rezultatele după contestaţii

Rezultatele concursului de admitere au fost prezentate candidaţilor pe liste, în 10 august, la sediul Academiei de Poliţie, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Potrivit unui comunicat, listele provizorii au fost afişate la ora 12.00.

În conformitate cu prevederile art. 106 din Regulamentul de admitere:
– candidaţii pot formula şi depune contestaţii numai cu privire la proba de evaluare a cunoştinţelor,în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului
obținut pentru propria lucrare,
– Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la probele de concurs (liste provizorii – cu ierarhizarea candidaţilor, generate după
admitere).
LISTELE PROVIZORII AU FOST AFIȘATE ÎN DATA DE 10 AUGUST 2019 LA ORA 12.00.
În conformitate cu prevederile art. 107 din Regulamentul de admitere: contestaţia se întocmeşte de candidat sub semnătură proprie şi se depune în original la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
În conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul de admitere:
– reverificarea formularului de răspuns care face obiectul unei contestaţii se face în prezenţa candidatului în cauză,
– în situaţia în care candidatul care a depus o contestaţie nu se prezintă la data şi ora fixată, reverificarea formularului de răspuns se va face în lipsa acestuia, iar rezultatul se va afişa la sediul Academiei.
Raportat la Anexa nr. 1 la Regulamentul de admitere, candidații care au formulat contestații se vor prezenta la sediul Academiei în data de 13 august 2019, ora 08.00.

Rezultatele concursului pot fi consultate şi pe site-ul Academiei de Poliţie.

Rezultate Academia de Poliţie 2019. Note admitere Poliţie, Jandarmerie şi Pompieri. Când apar rezultatele după contestaţii

Rezultatele finale la concurs vor fi afişate în data de 13 august, după soluţionarea tuturor contestaţiilor, la sediul Academiei. Prezentarea candidaţilor admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă este programată pentru data de 14 august.

Peste 2.900 de candidați, băieţi şi fete, s-au bătut pentru cele 770 de locuri scoase la concurs, la specializările Poliţie, Poliţie de Frontieră, Jandarmerie, Pompieri, Drept şi Arhivistică de la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

Calendar Admitere Academia de Poliţie 2019

6-7 august 2019: proba scrisă

10 august 2019: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise 

11 august 2019: depunerea contestaţiilor la probele scrise

13 august 2019: soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

14 august 2019: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă.

Potrivit regulamentului de admitere la Academia de Poliție 2019, media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Rezultate Academia de Poliţie 2019. Note admitere Poliţie, Jandarmerie şi Pompieri. Când apar rezultatele după contestaţii