Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunţă că a depus la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, cu solicitarea procedurii de urgenţă, o iniţiativă legislativă de suspendare a proceselor pe durata stării de urgenţă.

Iniţiativa are în vedere completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

„Activitatea de judecată va putea continua doar în situaţii excepţionale, de urgenţă deosebită, temeinic justificate, referitoare la protecţia relaţiilor de familie, la măsurile dispuse prin decretul de instituire a stării excepţionale, precum şi în cauzele cu persoane private de libertate, în aceste din urmă dosare judecata urmând a se desfăşura doar prin sistem de videoconferinţă”, a scris Cazanciuc pe Facebook.

Acest tip de cauze angrenează un număr mare de judecători şi personal auxiliar (…) expunând astfel multe persoane la un risc ridicat de contaminare

Senatorul atrage atenţia asupra „riscurilor continuării judecăţii într-un număr mare de dosare” şi prezintă două argumente din expunerea de motive.

„Lecturând hotărârea CSM nr. 417/2020, emisă în aplicarea decretului privind instituirea stării de urgenţă, se poate observa că, în cazul judecătoriilor, au fost apreciate ca urgenţe cauzele privind încuviinţarea executării silite, ceea ce pentru multe dintre aceste instanţe poate reprezenta până la 30% – 40% din activitate. Acest tip de cauze angrenează pentru soluţionare un număr mare de judecători şi personal auxiliar, nevoit să petreacă timp îndelungat în spaţii care prin natura procedurilor devin aglomerate, expunând astfel multe persoane la un risc ridicat de contaminare”, citează Cazanciuc.

De asemenea, potrivit expunerii de motive, „doar cei care vor avea resurse la îndemână (abilitaţi de a folosi mijloace electronice, avocaţi) vor avea şansa să îşi valorifice pretenţiile, în dauna celor care vor fi nevoiţi, în timp ce trebuie să îşi protejeze sănătatea, locul de muncă sau familia, ‘să alerge’ la autorităţi sau companii cu activitate suspendată pentru a-şi dovedi dreptatea”.

Textul iniţiativei şi al expunerii de motive au fost redactate după mai multe consultări cu magistraţi şi avocaţi, precizează Robert Cazanciuc.