Are nevoie piață de asigurări din România de constatatori de daună independenți? Poate, cel mai înțelept lucru ar fi să ne raportăm la nivelul de satisfacție al consumatorului de asigurări. „Din totalul celor 4.811 petiții înregistrate de către ASF în anul 2017, doar pentru clasa de asigurări RCA, 70% dintre reclamații vizau neplata despăgubirii, plata parțială a acesteia sau nerespectarea normelor ASF. Asta ne arată faptul că există în continuare probleme în piața RCA în privința conduitei asigurătorilor, iar păgubiții RCA suferă din această cauză“, a declarat Prim-Vicepreședintele ASF, Ovidiu Răzvan Wlassopol.
Majoritatea reclamațiilor primite de către Autoritate aveau drept cauză modul în care era efectuată constatarea daunei. Exemplu: constatări ale daunei efectuate în afara termenului legal, constatări incomplete ale avariilor, soluții tehnice neconforme în raport cu prevederile RAR stabilite de către inspectorii de daune, răspuns în afara termenului legal la reconstatări, subevaluarea costurilor de despăgubire stabilite de către inspectorii de daună privind daunele totale ale vehiculelor, probleme de conduită a inspectorului de daune în raport cu păgubiții RCA, etc. Toate aceste nereguli au drept consecință prejudicierea intereselor păgubiților RCA, aceștia ajungând să nu primească despăgubirile complet, în termenul legal, să fie nemulțumiți de modul în care au fost tratați și despăgubiți de către asigurători, ori, consumatorii așteaptă cu totul altceva de la această piață. 
„Piața de asigurări din România trebuie să se întoarcă cu fața către consumatori. Doar în acest fel aceasta se va putea dezvolta, iar consumatorii să aibă încredere să cumpere și alte produse în afara celor obligatorii. O piață de asigurări dominată de produse obligatorii este o piață nesănătoasă, cu consumatori nemulțumiți“, susține Prim-Vicepreședintele ASF, Ovidiu Răzvan Wlassopol. Problemele privind modul de efectuare a constatării daunei există de mulți ani în piața românească, iar autoritățile au început să caute soluții, analizând modul în care funcționează alte piețe din spațiul comunitar unde consumatorii de asigurări au cel mai înalt grad de satisfacție și încredere.
„Piața de asigurări din Germania este considerată a fi un model de succes pentru întreaga Uniune, această piață rezolvând problemele consumatorilor prin implementarea unui sistem de constatare a daunelor externalizat, realizat prin intermediul unui corp al constatatorilor de daună independenți. Acest proiect pe care ASF îl desfășoară în parteneriat cu Registrul Auto Român va intra în dezbatere publică în cursul lunii martie“, a precizat Ovidiu Răzvan Wlassopol.
Proiectul constatatorilor de daună independenți va trebui să respecte patru principii care nu sunt respectate în momentul de față:
1. Principiul independenței și neutralității constatatorului de daune. Viitorul constatator de daune va trebui să nu se afle în conflict de interese, așa cum se întâmplă în momentul de față cu inspectorii de daune care sunt salariați ai firmelor de asigurări și sunt evaluați de către asigurători în funcție de sumele salvate la plată.
2. Principiul competenței con­statatorului de daune. Mulți pă­gu­biți RCA sau asigurați CASCO au reclamat atât la RAR, cât și la ASF, soluțiile tehnice stabilite de către inspectorii de daune. Majoritatea inspectorilor de daune nu au experiență tehnică în domeniul reparațiilor auto și nici studiile în acest domeniu. O soluție tehnică greșită pusă în practică de către reparator va afecta calitatea reparației, iar clientul este direct prejudiciat.
3. Principiul libertății de alegere a constatatorului de daună. Păgubitul RCA, atunci când are o daună, va putea să își aleagă singur constatatorul de daună care îl va reprezenta, dintr-o listă de constatatori de daune acreditați de către ASF și RAR. În prezent, firmele de asigurări au instituit de 28 de ani un monopol pe activitatea de constatare a daunelor, situație care a condus la diverse situații abuzive la care a fost supus păgubitul RCA sau asiguratul CASCO.
4. Principiul responsabilității și răspunderii constatatorului de daună. Timp de 27 de ani, inspectorii de daune ai firmelor de asigurări nu au purtat niciun fel de răspundere cu privire soluțiile tehnice stabilite, atunci când au încălcat legea sau normele RCA și nici când au avut o atitudine anti-consumator. Toate aceste situații au condus la scăderea încrederii consumatorilor în această piață, care au perceput polița RCA ca fiind o taxă, de pe urmă căreia nu beneficiază decât de servicii de calitate îndoielnică atunci când au o daună.
În consecință, consumatorul este plasat într-o poziție de inferioritate în raport cu societățile de asigurări și în situația unui astfel de dezechilibru, este deschisă larg ușa abuzurilor.
Asigurătorii au lansat pe piață un zvon legat de creșterea prețului RCA cauzat de implementarea acestui proiect.Trebuie să pornim de la următoarele realități:
– Asigurătorilor din România nu le convine să piardă poziția de monopol pe zona de constatare a daunelor. Este și firesc, că după 28 de ani în care această piață a avut un monopol pe acest segment, să aibă diverse reacții împotriva oricărei reforme care îi dezavantajează.
– Asigurătorii RCA din România au majorat intempestiv, fără nicio justificare, în perioada 2014-2016 prețul RCA pentru persoanele tinere și pentru categoria transportatorilor. Ulterior, în urma mișcărilor de protest și a intervenției Guvernului și al Consiliului Concurenței, precum și prin plafonarea cheltuielilor administrative ale asigurătorilor în cadrul legii RCA, prețul RCA a ajuns la un nivelul de preț rezonabil de astăzi.
– De peste 6 luni a intrat în vigoare norma nr. 20/2017, care a nemulțumit piața de asigurări prin conținutul următorului paragraf: „Soluţiile tehnice finale de remediere a avariilor se stabilesc de către unitatea reparatoare, în acord cu documentaţia tehnică din manualul de reparaţie al producătorului auto, şi sunt acceptate de către persoană prejudiciată.“ – Art.19, alin 12, Norma 20/2017. 
Asigurătorii au invocat și atunci faptul că în situația în care unitățile reparatoare vor stabili soluțiile tehnice, costurile cu reparațiile pe care le vor plăti se vor dubla și va crește astfel și prețul poliței RCA. Situația de față nu confirmă din nou declarațiile acestora. Costurile cu reparațiile s-a cifrat la aproximativ același nivel, iar prețul RCA a scăzut. Mai mult, în aceste condiții, unii dintre marii jucători consacrați din piața RCA au raportat profituri nete în creștere cu 400% la sfârșitul anului 2017.
– Cheltuielile estimate pe care le vor avea asigurătorii pentru instrumentarea dosarelor de daună vor fi de aproximativ 80 de euro/dosar de daună. În prezent, o societate de asigurări austriacă ce și-a externalizat serviciile de constatare a daunelor plătește aproximativ 200 de euro/dosar de daună unei firme prin intermediul căreia sunt efectuate toate constatările de daună ale acelei firme de asigurări. Societățile de asigurări vor avea un cost cu efectuarea constatărilor de daună, dar vor și avea niște reduceri importante de costuri, cum ar fi: salariile pentru minim 500 de inspectori de daune vor dispărea, chiriile lunare pentru cele peste 300 de birouri de constatare a daunelor (41 de județe x 8 asigurători = 328 de birouri) din României, cheltuielile de leasing pentru mașinile de serviciu ale acestora, costul licențelor aplicațiilor informatice utilizate de către aceștia etc.
Despre toate aceste reduceri de cheltuieli nu vorbește nimeni din piață de asigurări. E oarecum de înțeles. „Toată lumea are interese în piața de asigurări: asigurători, service-uri auto și brokeri. Pe consumator nu l-a întrebat nimeni în ultimii 10 ani dacă este fericit în situația actuală și cred că nu este deloc, după numărul de reclamații primit de către Autoritate. Îi asigur pe consumatori că în luna martie vom începe dezbaterile publice pe acest subiect și îi așteptăm în grupul de lucru organizat de către ASF ca să le aflăm opinia. Îi asigur că vocea lor va fi auzită și ascultată de către Autoritate“, a declarat prim-vicepreședintele ASF, Ovidiu Răzvan Wlassopol.