Avocatul Robert Roşu a primit un verdict crunt. Acesta a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul ”Ferma Băneasa”, alături de Remus Truică, prințul Paul al României sau miliardarii Tal Silberstein şi Benyamin Steinmetz.

Condamnarea avocatului Roșu a stârnit nemulțumiri mari în rândul avocaților, mulți considerând că judecătorii ÎCCJ au greșit. În acest sens, Baroul București lansează un atac la adresa magistraților, deși nu a fost publicată motivarea, pronunțându-se în necunoștință de cauză.

Atac dur la adresa ICCJ

Consiliul Baroului Bucuresti a luat act, cu profundă îngrijorare pentru exercitarea liberă a profesiei de avocat, despre condamnarea la pedeapsa închisorii, cu executare, a unui avocat din Baroul Bucuresti, achitat în primă instanță de acuzațiile aduse de procurori.

Potrivit informațiilor disponibile public, acuzațiile aduse avocatului au constat în faptul că a fost complice la abuz în serviciu și implicat într-un grup infracțional organizat, contribuția la ambele infracțiuni constând în exercitarea atributiilor specifice profesiei de avocat, prin notificări, redactarea de înscrisuri și asistarea clientului în fața unei instituții publice.

Aceste fapte nu au fost apreciate de către prima instanță ca fapte penale, ci doar ca exercițiu normal al profesiei de avocat. Respectând independența justiției și reafirmand ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, Consiliul Baroului Bucuresti își menține poziția exprimată și în trecut cu privire la aceast aspect(Comunicatul din 2015 click aici) ca exercitarea profesiei de avocat, în limitele legii, nu este si nu poate fi calificată ca încălcare a dispozițiilor legale.

Baroul București, măsuri pentru respectarea principiilor

Consiliul Baroului Bucuresti va decide, în cursul zilelor următoare, măsurile care se impun pentru respectarea principiilor de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea legii, în condiții de siguranță profesionala si personala a avocaților.”, este mesajul asumat de Baroul București și semnat de decanul Ion Dragne.

Iată, de exemplu, ce cuprinde minuta ședinței de judecată în care a fost condamnat Robert Roșu:

În temeiul art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Roșu Robert Mihăiță la pedeapsa de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g Cod penal pentru săvâr?irea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat.

În temeiul art. 65 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g Cod penal. În temeiul art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 297 alin. 1, art. 309 Cod penal ?i art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe acela?i inculpat la pedeapsa principală de 4 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi lit. b Cod penal, pentru complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu dacă func?ionarul a ob?inut pentru altul un folos necuvenit, cu consecin?e deosebit de grave (în legătură cu Ferma Băneasa).

În temeiul art. 65 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a ?i lit. b Cod penal. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b ?i art. 45 alin. 2 Cod penal, contope?te pedepsele aplicate inculpatului Ro?u Robert Mihăi?ă prin prezenta decizie în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv de 1 an închisoare, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 5 ani închisoare ?i 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g Cod penal.

În temeiul art. 65 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. lit. a, b ?i g Cod penal. În temeiul art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata re?inerii ?i arestului la domiciliu din data de 10.12.2015 până la 11.03.2016, inclusiv. 5. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică dată faptei re?inute în sarcina inculpatului Tal Silberstein prin rechizitoriu din infrac?iunea prev. de art. 367 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea prev. de art. 367 alin. 1 ?i 2 Cod penal.