În prezent, contestația se află în faza de analiză la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Conform prevederilor Art. 276 alin. (1) din OUG 34/2006, ”Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei, potrivit art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile".

Pe cale de consecință, în maxim 30 zile de la depunerea contestației de către  Asocierea Asocierea Romair Consulting – Dongbu Engineering CO.LTD, CNSC are obligația de a emite Decizia de Soluționare. La data de 11.02.2015, pentru contractul "Revizuirea/Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Pitești", a fost desemnată câștigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala București – Tecnic Consulting Engineering Romania SRL.

Studiul de Fezabilitate ce urmează a fi întocmit va lega actuala variantă de ocolire a Municipiului Sibiu cu actuala variantă de ocolire a Municipiului Pitești. Lungimea proiectului este de aproximativ 120 km.