Rata medie a şomajului se va reduce de la 7,8% în 2009 la 7,3% anul viitor, iar numărului de şomeri înregistraţi la finele anului va coborâ cu 55.000 de persoane, la 645.000 în decembrie 2010, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat.

“La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 s-au avut în vedere (…) scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 55.000 de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2010 la 645.000 de persoane, de la 700.000 de persoane estimat pentru finele anului 2009, ca urmare a măsurilor de protecţie socială stabilite prin Programul anticriză aprobat de Guvern, şi reducerea ratei medii a şomajului la 7,3% în 2010 faţă de 7,8% estimată pentru 2009”, se arată în document.

Rata şomajului la nivel naţional a crescut în noiembrie cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna anterioară, la 7,5%, potrivit datelor Agenţiei Naţionale petnru Ocuparea Forţei de Muncă.

Bugetului asigurărilor pentru şomaj se majorează în 2010

Pentru anul 2010 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj au fost estimate la 1,82 miliarde lei, din care 64,7% vor proveni din contribuţii ale sistemului de asigurări pentru şomaj, 12,2% din contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 21,1% din venituri nefiscale şi 2% sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate.

“Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se majorează în anul 2010 cu 475 milioane lei faţă de cele preliminate a se realiza în anul 2009, ca urmare a creşterii unor indicatori macroeconomici (salariul mediu brut, numărul de salariaţi), precum şi a veniturilor din dobânzi aferente depozitelor constituite din excedentele anilor precedenţi”, se mai arată în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prin bugetul asigurărilor pentru şomaj s-a prevăzut, pentru 2010, finanţarea unor cheltuieli în sumă totală de 2,965 miliarde lei, din care 2,944 miliarde lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj (99,3%) şi 21 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (0,7%).

Astfel, bugetul asigurărilor pentru şomaj este programat pentru anul 2010 cu un deficit total de 1,145 miliarde lei.

Potrivit Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP), rata şomajului înregistrat va creşte de la 4,4% în 2008 la 7,6% în acest an, urmând să coboare la 6,2% în 2010.

Totodată, numărul de şomeri înregistraţi la finele anului va avansa de la 403.400 persoane în 2008 la 685.000 în acest an, după care va coborâ la 550.000 de persoane în 2010, conform celor mai recente prognoze publicate de CNP.

SURSA: Mediafax