Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,5% (7,4% pentru bărbaţi faţă de 5,9% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 3,7% (8,4% pentru mediul urban, faţă de 4,7% pentru mediul rural).

Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (23,9%) în rândul tinerilor (15 – 24 ani).

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20 – 64 ani a fost de 66%, la o distanţă de 4% faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În trimestrul II al anului 2014, populaţia activă a României era de 9,302 milioane persoane, din care, 8,678 milioane persoane erau ocupate şi 624.000 persoane erau şomeri.

Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1.000 persoane ocupate) a fost de 1.298‰, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1.679‰), precum şi pentru cele din mediul urban (1.310‰).

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15 – 64 ani) a fost de 65,8%.

În trimestrul II 2014, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15 – 64 ani) a fost de 61,2%, în creştere faţă de cea înregistrată în trimestrul anterior cu 1,7 puncte procentuale.

Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (68,8%, faţă de 53,6% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (62,7% faţă de 60,1% în mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15 – 24 ani) a fost de 21,8%. AGERPRES