Ponderea acestor creanţe în total activ a fost cotată cu ratingul (1) pe parcursul întregului an 2010, valorile înregistrate (cuprinse între 0,06% şi 0,49%) fiind sensibil mai mici decât media sistemului bancar şi a grupei de bănci în care este încadrată EximBank în funcţie de volumul activelor.
Ionuț Costea, președinte al acestei instituții, afirmă ca „EximBank este o bancă specializată care se adresează exclusiv persoanelor juridice, deci nu derulează activitate de retail, iar această particularitate a reprezentat un avantaj care a permis băncii să nu se confrunte cu o situaţie dificilă în ceea ce priveşte creanţele”.
EximBank oferă servicii și produse companiilor românești, care doresc să își extindă afacerile și să-și consolideze poziția în piață. Prin instrumente specifice de finanțare, garantare și asigurare, banca se adresează exportatorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și companiilor care desfășoară proiecte în domenii prioritare de dezvoltare a economiei românești.