Proiectul de 1 miliard de lei presupune reabilitarea unui traseu de transport al agentului termic din București de 106 km.

Investiția este de 1.181.601.316,97 de lei cu TVA. Din această sumă, 953.589.532,15 de lei cu TVA sunt cheltuielile pentru construcţii-montaj. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este 2019 – 2023.

Prin acest proiect se urmărește „reducerea poluării aerului, a pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport şi distribuţie a agentului termic, reducerea nivelului emisiilor de CO2, conformarea cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale privind domeniul energetic şi al protecţiei mediului, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile, în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici”, conform Agerpres.

„Realizarea proiectului (…) tratează etapa a doua de modernizare a reţelei de transport a agentului termic şi presupune redimensionarea hidraulică a reţelei de transport a apei fierbinţi şi înlocuirea conductelor clasice din oţel existente cu conducte noi din oţel, în soluţie preizolată. (…) Obiectivul general al proiectului urmăreşte modernizarea, optimizarea şi reabilitarea a 105,969 km traseu de transport al agentului termic, respectiv 211,94 km de conducte ale reţelei de transport din Municipiul Bucureşti”, se explică în expunerea de motive a proiectului.