Creşterea anuală a vânzărilor ar putea ajunge până la un miliard de lei, ceea ce are capacitatea de a conduce la o
creştere economică de 0,1% cumulând efectele lanţului de producţie, import şi distribuţie, inclusiv serviciile conexe din sectorul auto, se menţionează în document.

Programul e destinat în principal tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, dar şi celorlalte categorii de vârstă, pentru achiziţionarea primei maşini noi.

'Prin garantarea de către stat a creditului acordat pentru achiziţionarea unui autoturism nou şi având în vedere faptul că un număr redus de bănci dispun de produse de creditare pentru autoturisme, corelat cu accesul foarte dificil la credite al persoanelor cu venituri reduse, apreciem că se creează condiţiile iniţierii unui produs bancar competitiv, cu consecinţe pozitive directe asupra creşterii vânzării de autoturisme noi şi a segmentelor orizontale conexe. Prin Program se stimulează cumpărarea autoturismelor mai puţin poluante, prin fixarea unei garanţii de stat mai mari pentru automobilele mai puţin poluante', se arată în proiect.

Prin adoptarea OUG privind programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se doreşte implementarea unui mecanism de garantare care va conduce la diversificarea paletei de produse de credite auto la costuri inferioare celor practicate la momentul actual, având în vedere gradul ridicat de colateralizare a unui credit pentru achiziţia de autoturisme în comparaţie cu un credit de consum pentru nevoi personale fără garanţii materiale.

'Prin autoturism nou în sensul Programului se înţelege orice autovehicul produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import definit conform art.3 pct.2 din O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, care nu a mai fost deţinut în proprietate de către o altă persoană conform cărţii de identitate a autoturismului şi care îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, achiziţionat de la un comerciant din România care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor noi şi al cărui preţ de achiziţie nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA', se menţionează în proiectul de OUG.