Executivul a aprobat azi “programul anual de dezvoltare a produselor turistice” şi “programul anual de marketing şi promovare a turismului românesc”, programe finanţate din bugetul Ministerului Turismului, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie pentru anul 2009 prin Legea Bugetului de stat.

Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmăreşte susţinerea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural. Printre obiectivele urmarite prin acest program se numara si  restructurarea sistemului informaţional în domeniul turismului. In acelasi timp, programul anual de marketing şi promovare urmăreşte promovarea celor mai importante destinaţii şi forme de turism din România pe piaţa internă şi pe principalele pieţe turistice din străinătate.

Activităţile incluse în acest program se referă la realizarea de studii de marketing,  activităţi de marketing prin internet şi alte mijloace electronice (ex.: portal de informaţii de turism), activităţi de promovare prin intermediul inserţiilor publicitare în cataloagele turistice care promovează, pe pieţele ţintă de interes, destinaţia turistică România, produse turistice şi pachete de servicii turistice din România si nu in ultimul rand realizarea şi promovarea mult asteptatului brand turistic naţional.