Potrivit noului program de guvernare în sectorul sănătății, reforma din acest domeniu urmăreşte reorganizarea sistemului spitalicesc, creşterea sustenabilităţii financiare a sistemului sanitar și a eficienţei sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Noul guvern dorește implementarea unui proiect pilot referitor la funcţionarea spitalelor ca fundaţii sau asociaţii, cu sprijinul autorităţilor administrației publice locale. Mai mult, se vrea şi crearea unui cadru legislativ care să favorizeze sistemul de management al calităţii în spitale, pentru a susţine procesul de acreditare al acestora.
Sistemul de decontare a unor categorii de medicamente va fi analizat mai atent, pentru indicaţii terapeutice care nu se regăsesc în autorizaţia de punere pe piaţă a producătorului și pentru cele pentru care nu există dovezi ştiinţifice clare privind un raport pozitiv risc/beneficiu, chiar dacă producătorul a obţinut aprobarea de comercializare.  

Pentru a stopa risipa din sistem, vor fi revizuite duratele de spitalizare pentru diferite grupe diagnostice. De asemenea, Ministerul Sănătății va crea și coordona o structură specializată și independentă, care va avea ca atribuţie evaluarea noilor tehnologii şi produse medicale.

Informatizarea sistemului de sănătate va continua de asemenea, prin implementarea cardului național de sănătate, a prescripției electronice și a dosarului electronic al pacientului.
În perioada următoare, vor avea prioritate obiectivele de investiții din domeniul oncologiei şi dezvoltarea sistemului național de urgență.
Guvernul mai vrea să crească sumele alocate pentru asistența medicală primară, prin stimularea calității, continuarea elaborării de ghiduri clinice și revizuirea grupelor diagnostice, pe baza colectării și sintetizării de date privind costurile reale ale procedurilor medicale din România. Reteaua de centre de permanență se va extinde în continuare, cu alocarea corespunzătoare de resurse financiare necesare acoperirii unor zone cât mai largi de populație, cu prioritate în mediul rural.
La începutul programului, sunt enumerate câteva dintre reuşitele anterioarei guvernări: intensificarea informatizării şi descentralizarea sistemului de sănătate, taxa  clawback şi adoptarea  Planului Național de paturi pentru anii 2011-2013.
Ladislau Ritli este unul din cei şase miniştri care şi-au păstrat portofoliul în actualul Cabinet.