În primul trimestru al anului, venitul net bancar al EximBank a urcat cu 45% faţă de intervalul similar din 2014, până la 59,8 milioane de lei, evoluţie susţinută de creşterea venitului net din dobânzi şi de evoluţia pozitivă a veniturilor obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat. 

În acelaşi timp, cheltuielile operaţionale au fost de 23,8 milioane de lei, în urcare cu 8% faţă de primul trimestru din 2014, ca urmare a extinderii teritoriale şi a bazei de clienţi/produse. Aceste rezultate au condus la obţinerea unui profit operaţional de 35,9 milioane de lei, în creştere cu 87% faţă de cel înregistrat în intervalul similar din 2014. 

"EximBank are un început de an foarte bun, iar faptul că înregistrăm un profit net cu 28 de milioane de lei mai mare faţă de primul trimestru din 2014 demonstrează corectitudinea principiilor pe care le-am aplicat în gândirea noastră strategică. Considerăm că este o performanţă remarcabilă, mai ales în condiţiile în care ne-am asumat creşterea gradului de susţinere a economiei reale într-o perioadă dificilă pentru piaţa finanţărilor corporate, marcată de acţiunea unor factori externi adverşi, precum nivelul redus al cererii şi concurenţa intensă pe partea de ofertă", a declarat preşedintele EximBank, Traian Halalai. 

Conform acestuia, în primele trei luni ale acestui an, volumul expunerilor noi asumate (atât în nume şi cont propriu, cât şi în numele şi contul statului) a ajuns la aproape 275 de milioane de lei, din care 80% au fost direcţionate către finanţarea companiilor, diferenţa fiind reprezentată de scrisori de garanţie bancară sau plafoane multiprodus. 

În acelaşi timp, portofoliul de credite nete al băncii s-a majorat cu 6% faţă de sfârşitul anului trecut. 

Expunerile totale din activităţile de finanţare, garantare şi asigurare derulate de EximBank se situau la sfârşitul primului trimestru al acestui an la 4,74 miliarde de lei, fiind orientate în principal către companii care activează în sectoare prioritare ale economiei, precum producţia şi distribuţia de energie, industria metalurgică, industria extractivă etc. 

Activele bancare au atins, la 31 martie 2015, nivelul de 4,1 miliarde de lei, în creştere cu 5% faţă de cel înregistrat la finalul anului trecut, la acestea adăugându-se expunerile administrate de EximBank în numele şi contul statului român, în valoare de 2,3 miliarde de lei. 

Pe parcursul celor trei luni din 2015, procesul de optimizare a costurilor a continuat într-un mod prudent, dar constant, ponderea costurilor operaţionale în venitul net bancar reducându-se de la 55% în anul 2012, la 43% în 2014, respectiv 40% în primele trei luni ale acestui an. 

Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins nivelul de 12,4% faţă de 4,4% în 2014, în vreme ce rentabilitatea activelor s-a plasat la 3,6% faţă de 1,2% în 2014. Raportul dintre costuri şi venituri a fost de 39,7%, în scădere cu 24 de puncte procentuale faţă de perioada similară a anului 2014. 

La finele primului trimestru al anului, banca se situa cu mult peste limitele impuse de Basel III, atât în ceea ce priveşte rata adecvării capitalului (65% versus 8% – nivel reglementat), cât şi în ceea ce priveşte cerinţele de lichiditate (decembrie 2014: indicatorul de acoperire cu lichidităţi 340%, indicatorul de finanţare netă stabilă 140%).  

EximBank este o instituţie specializată al cărei portofoliu de produse, axat pe cele trei direcţii de acţiune – finanţare, garantare şi asigurare, permite băncii să susţină activitatea şi dezvoltarea exportatorilor, a IMM-urilor şi a companiilor ce derulează proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea economiei, în special a celor ce contribuie la absorbţia de fonduri europene. 

Banca a obţinut în 2014 un profit net de 46,6 milioane de lei (circa 10,5 milioane de euro) şi a majorat expunerea totală faţă de economia reală la 4,7 miliarde de lei, faţă de 4,5 miliarde de lei în 2013. 

EximBank a încheiat anul 2014 cu o rată a creditelor neperformante de doar 3,1%, mult sub media sistemului bancar de 13,9%. 

AGERPRES