"Această evoluţie remarcabilă a profitabilităţii nete a companiei este urmare a creşterii veniturilor financiare datorate îmbunătăţirii performanţelor filialelor de distribuţie şi furnizare, care s-a concretizat într-o creştere a dividendelor ce au fost plătite către Electrica, în calitate de companie mamă', a declarat directorul general al Electrica, Ioan Roşca.

Veniturile operaţionale în 2014 au fost de 249 de milioane de lei, în scădere cu 16% faţă de 2013, ca urmare a scăderii valorii contractelor de prestări servicii cu filialele din cadrul grupului.

În acelaşi timp, cheltuielile în anul 2014 au urmat aceeaşi tendinţă, de remarcat fiind scăderea cu 30% a cheltuielilor cu personalul.

În consecinţă, profitul operaţional înregistrat de Electrica în anul 2014 este de 101.000 de lei, faţă de 2013 când s-a înregistrat o pierdere operaţională de 53 de milioane de lei, afirmă compania.

Rezultatele preliminare neauditate individuale pentru Electrica pentru anul 2014 au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiare aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Precizăm, de asemenea, că pentru a se asigura comparabilitatea cifrelor, rezultatele financiare pentru anul 2013 au fost retratate conform noilor standarde contabile aplicabile.

AGERPRES