'În perioada care a trecut de la Revoluţia din 1989 şi până în prezent, în România au fost retrocedate ilegal aproximativ 400.000 de hectare de pădure. O mare parte din această suprafaţă a ajuns în proprietatea unor concerne sau companii din străinătate – care dispun de banii necesari – fapt care poate pune în pericol siguranţa naţională. Tocmai de aceea, solicităm autorităţilor îngheţarea procesului de retrocedare a pădurilor, până la modificarea Legii nr. 247/2005 (privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente – n. r.), astfel încât retrocedarea să se facă ulterior doar către persoanele îndreptăţite', a spus Marian Stoicescu.

Potrivit acestuia, retrocedarea ilegală a pădurilor a fost posibilă din mai multe cauze.

'În primul rând, s-a permis ca aceeaşi suprafaţă de pădure, pe baza unor documente neaferente anului 1948 – când au fost naţionalizate pădurile – să aibă mai mulţi solicitanţi. Pentru a se satisface toţi solicitanţii, s-au oferit păduri şi pe alte amplasamente, chiar dacă pentru aceasta se diminua un bun proprietate publică – respectiv suprafaţa pădurilor statului. De asemenea, s-a permis reconstituirea dreptului de proprietate fără ca solicitantul să probeze cu documente dreptul, mărimea şi amplasamentul proprietăţii. Nu în ultimul rând, s-a permis reconstituirea dreptului de proprietate unor societăţi comerciale care au funcţionat înainte de 1948, încălcându-se prevederile Legii nr. 247/2005, prin care reconstituirea dreptului de proprietate a pădurilor nu se face către societăţi comerciale', a mai spus preşedintele FAP.

Pe lângă îngheţarea procesului de retrocedare a pădurilor, până la modificarea Legii nr. 247/2005, conducerea Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor solicită, totodată, şi completarea Legii nr. 1/2000 şi a Legii nr. 247/2005 cu articolul 'Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existentă la momentul deposedării abuzive de aceste terenuri de către regimul comunist'.

Mai mult, FAP doreşte şi abrogarea art. 4 alin (5) din Legea nr. 247/2005, care dispune ca: 'Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei'.

'Prin abrogarea acestui text de lege, se dă dreptul tuturor părţilor la un proces echitabil, se evită administrarea unei probe în care expertul dă dovadă de părtinire faţă de partea care i-a comandat şi achitat lucrarea, se elimină suspiciunile de corupţie. În cazul în care demersurile noastre pe plan intern nu vor da rezultatele scontate, ne vom adresa Consiliului Forestierilor Europeni, care să intervină la nivelul Comisiei Europene pentru luarea unor măsuri care să vizeze stoparea retrocedărilor ilegale', a precizat Marian Stoicescu.

SURSA: Agerpres