Șase companii membre ale Asociației Europene a Caselor de Compensare Automată (EACHA) și-au unit forțele pentru a oferi servicii centralizate și optimizate de procesare a tranzacțiilor din Zona Unică de Plăți în Euro(SEPA). În acest scop, a fost fondată o nouă companie denumită Cooperativa Europeană de Compensare (ECC), înregistrată în data de 23iunie 2015. Obiectivul ECC este acela de creștere a interoperabilității și eficienței în Zona Unică de Plăți în Euro prin intermediul unei platforme comune de servicii. Noua platformă europeană, ce va deveni operațională la finele anului 2015, va oferi un model centralizat optimizat de interoperabilitate a caselor de compensare, bazat pe cadrul EACHA, utilizând un model multi-ciclic și decontarea interbancară în sistemul TARGET2. ECC afost fondată de un grup de case de compensare automată europene – DIAS – Grecia, Equens – Olanda/Germania/Italia, Iberpay – Spania, ICBPI – Italia, KIR – Polonia și TRANSFOND – România. La momentul actual, aceste entități împreună cu sisteme similare din trei bănci centrale – Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank și Oesterreichische Nationalbank – intenționează să proceseze tranzacțiile între casele de compensare automată participante, mai exact tranzacțiile transmise de la o casă de compensare automată la alta. Participarea în ECC va fi deschisă tuturor caselor de compensare automată europene.

Odată cu migrarea la SEPA, este de așteptat ca piața să evolueze rapid, pentru furnizarea de servicii de plăți optimizate și noi soluții inovatoare care să satisfacă așteptările consumatorilor. Participanții ECC percep acest aspect ca o oportunitate de livrare a serviciului extins în cadrul SEPA printr-o cooperare strânsă, în concordanță cu aspirațiile Uniunii Europene de a crea o piață europeană integrată de plăți. Luând în considerare faptul că băncile și corporațiile își concentrează procesarea plăților într-un număr limitat dețări SEPA, este de așteptat ca volumul de legături de interoperabilitate să crească semnificativ. Platforma comună de servicii va crea economii descară și va sprijini creșterea cererii în piață.

Beneficii

ECC va oferi un număr semnificativ de beneficii participanților și clienților acestora. În primul rând, aceasta permite procesarea eficientă și sigură a volumelor de tranzacții între casele de compensare automată, în creștere, într-o piață integrată de plăți europene. Procesarea unor astfel de volume în creștere prin intermediul unei platforme unice va spori semnificativ eficientizarea costurilor valorificând economiile de scară, prin trecerea de la interoperabilitate bilaterală la modelul multilateral. În al doilea rând, acesta oferă accesibilitate deplină prestatorilor de servicii de plăți care participă la casele de compensare automată conectate, cu mai mult de 3.200 de coduri BIC (Cod Identificare Bancară). În plus, punerea la comun a capacităților și resurselor operaționale a mai multor case de compensare automată în cadrul ECC va oferi posibilități viitoare de cooperare în dezvoltări ulterioare, cum ar fi compensarea și decontarea în timp real.

Deschiderea pentru participarea altor case de compensare automată

Participarea la ECC este deschisă tuturor caselor de compensare automată active în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Casele de compensare automată care au fondat ECC vor opera și vor asigura împreună guvernanța ECC ca pe o facilitate utilizată în comun. Casele de compensare automată participante pot beneficia de serviciile utilizate în comun, în timp ce continuă să își sprijine comunitățile locale sub regulile care guvernează serviciile furnizate pe acele piețe. Michal Szymanski, Președinte al Consiliului de Administrație al ECC și vice președinte al KIR (omologul TRANSFOND din Polonia): ”Ne exprimăm încrederea că ECC va furniza clienților săi servicii de cea mai înaltă calitate și utilitate. Acest sistem crează sinergii importante și avantaje de cost la nivelul aranjamentelor de interoperabilitate a plăților în euro implementate sub cadrul normativ EACHA, lăsând în același timp caselor de compensare automată participante libertatea deplină de acțiune în planul comunităților locale ale acestora. Așteptăm cu interes să întâmpinăm și alte case de compensare automată pentru a participa activ în ECC și pentru a utiliza serviciile furnizate de aceasta, așa cum sisteme similare din bănci centrale precum Deutsche Bundesbank, Oesterreichische Nationalbank și Banca d’Italia intenționează să o facă.”

Despre TRANSFOND

TRANSFOND este operatorul tehnic al Sistemului Electronic de Plăți (SEP) din România. Activitatea principală constă în furnizarea de servicii instituțiilor financiare și financiar-bancare, în ceea ce privește plățile și decontările interbancare în monedă locală și euro, fie pe bază brută sau netă, atât național cât și transfrontalier. Obiectivul TRANSFOND este acela de a consolida și diversifica activitatea curentă, cu accent pe componenta IT&C, pe care sectorul financiar bancar să o poată materializa în următorii 10 ani. Principalele preocupări ale companiei în ceea ce privește serviciile adiționale sunt furnizarea de Servicii de Arhivare a Documentelor în Formă Electronică ([email protected]) și servicii de Facturare Electronică ([email protected]). Pentru mai multe informații: www.transfond.ro

Despre DIAS

DIAS S.A. operează Sistemul de Plăți DIAS, care facilitează schimbul, compensarea și decontarea tranzacțiilor SEPA și a celor locale. Cecurile, switch-ul ATM și tranzacțiile locale sunt de asemenea procesate de DIAS. Noi servicii de plăți precum transferuri online și plăți mobile au fost implementate. Sistemul de Plăți este proiectat de DIAS în concordanță cu standardele internaționale și oferă module flexibile și eficiente pentru furnizarea de acces direct pentru corporații și Sectorul Public. DIAS procesează de asemenea pensii, salarii, alte drepturi salariale și colectarea taxelor pentru Sectorul Public. Pentru mai multe informații: www.dias.com.gr

Despre Equens

Equens SE este unul dintre cei mai mari furnizori de plăți din Europa, cu 9,7 miliarde de plăți și 5 miliarde de tranzacții POS și ATM procesate anual. Principala activitate a companieieste aceea de conectare a plătitorilor și beneficiarilor prin oferirea de servicii care să faciliteze transmiterea și recepționarea de plăți într-o manieră eficientă și sigură. Bazându-se pe maimult de 50 de ani de experiență în industriaplăților, Equens oferă soluții modulare, customizabile și de viitor care să acopere tot lanțul de valori al unei plăți. În afara plăților tradiționale, platformele sale sunt de asemenea adaptate pentru plăți electronice, plăți mobile, mandate electronice și e-identitate. Cu birouri în cinci țări, compania acoperă o bază largă de clienți internaționali în numeroase țări din Europa. Modul în care Equens combină scara de acoperire a pieței europene cu prezența și expertiza locală conferă companiei abilitatea unică de a îmbunătăți avantajul competitiv al clienților săi. Pentru mai multe informații: www.equens.com

Despre Iberpay

Iberpay este Compania Spaniolă se Servicii de Plăți care administrează infrastructura de plăți interbancare cunoscută sub denumirea de SNCE, specializată în schimbul, compensarea și decontarea tranzacțiilor dintre instituțiile financiare. Obiectivele principale sunt acelea ale unei Case de Compensare Interbancare și ale unui furnizor de plăți pentru entități locale și externe. Compania arede asemenea rolul de administrator al Sistemului Logistic Spaniol de Numerar (SDA) și furnizează alte servicii cu valoare adăugată din aria plăților. Iberpay este o companie cu un înalt nivel tehnologic care administrează sisteme state-of-the-art, ultra-eficiente și competitive, cum ar fi platforma CICLOM care asigură o capacitate ridicată și posibilitatea realizării a milioane de tranzacții zilnice, acestea fiind, în principal, ordine de plată, debite directe, cecuri și cambii. Mai multe informații:www.iberpay.es

Despre ICBPI

ICBPI S.p.A., compania părinte a Grupului Institutului Central al Băncilor Populare Italiene (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), furnizează servicii și infrastructură necesare pentru stimularea competitivității și dezvoltării băncilor,instituțiilor financiare și de asigurări, și sectorului public. ICBPI își concentrează activitatea pe servicii de plăți locale și internaționale, precum și pe servicii cu titluri de stat. În ceea ce privește sistemele de plăți, ICBPI procesează aproximativ 1 miliard de tranzacții anual și are ca membri ai aplicației centrale 178 de bănci, alături de 259 participanți direcți și indirecți la Casa de Compensare Automată. În ceea ce privește serviciile de corporate banking, 141 de bănci sunt conectate la nodul CBI (Corporate Banking Interbancario). ICBPI oferă de asemenea servicii e-banking pentru 37 de bănci și operează infrastructura de baze de date a CBI. Nu în ultimul rând, ICBPI este lider de piață în Italia pentru servicile de facturare electronică și, mai mult decât atât, în domeniul integrării întregului lanț de servicii de achiziții. În ceea ce privește operațiunile cu titluri de stat,ICBPI furnizează toate serviciile investiționale majore: colectarea și transmiterea de comenzi, trading, consultanță, plasamente, compensare, decontare și custodie de valori mobiliare. Pentru mai multe informații: www.icbpi.it

Despre KIR

KIR este un element esențial al infrastructurii sectorului bancar polonez. Fiind responsabilă de transferul securizat de date, dar și de schimbul de informații, KIR joacă un rol cheie în compensarea interbancară. Prin intermediul sistemelor de compensare Elixir, Euro Elixir și Express Elixir, KIR procesează peste 1,6 miliarde de tranzacții anual. KIR este de asemenea responsabil de asigurarea fluxului financiar polonez pentru plăți mobile. În 2015 KIR va implementa un nou sistem de compensare destinat plăților cu cardul la nivel local. Pentru mai multe informații: www.kir.pl/en/

Pentru detalii suplimentare:
Raluca Niță
Șef Serviciu Marketing și Comunicare
[email protected]
021.201.75.40


Te-ar putea interesa și: