Şeful statului a semnat decretul pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

Legea are ca obiect de reglementare modalitatea de calcul a valorii chiriei lunare, precum şi a valorii de vânzare a locuinţei. 

Astfel, chiria se stabileşte anual de către autorităţile administraţiei publice locale şi va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum şi o cotă de maximum 1%. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinţei, stabilită conform normelor metodologice. 

De asemenea, se prevede diminuarea coeficientului de ponderare aplicat valorii de vânzare de la 1,40 cât este în prezent la 1,00 pentru municipiul Bucureşti. 

Legea pentru modificarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea ANL a fost iniţiată de senatorul Ioan Ghişe. 

Tot luni, preşedintele Iohannis a mai semnat decretele pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, a Legii pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. 

Sursa: Agerpres