„Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 'Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucureşti (şapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)'. (…) Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general, Compania Municipală Energetica Bucureşti SA şi RADET Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri", prevede proiectul. 

Volumul total al reţelei vizate este de 13.423 mc, urmând ca după reabilitare aceasta să aibă 9.233 mc. În 2017, pierderea anuală de căldură a fost de 111.890 Gcal, estimându-se că după reabilitare aceasta se va reduce la 11.577 Gcal/an. Economia anuală minimă ca efect al reabilitării este estimată la 28,6 milioane lei. Valoarea totală a investiţiei este de 274 milioane lei. Durata de implementare este estimată la 24 de luni, iar durata normală de exploatare la 30 de ani. 

Conform Agerpres, cele şapte loturi sunt situate pe: Magistrala I Sud, Magistrala II Sud CS1 şi Magistrala II Sud – CM 43, Magistrala II – III Grozăveşti, Magistrala Progresu – Berceni, Magistrala Progresu – Ferentari, Magistrala I – III Vest. 

Acestea au vechimea în exploatare cuprinsă între 28 şi 53 de ani, iar în perioada 2014 – 2016 au avut între 17 şi 88 de avarii. 

De asemenea, CGMB a adoptat proiectul de rectificare a bugetului Municipiului Bucureşti, conform căruia în acest an ar urma să fie alocate 67 milioane lei pentru reabilitarea celor 31,6 kilometri din sistemul de termoficare. 

Totodată, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale a solicitat includerea în bugetul său a sumei de 24 milioane lei pentru punerea în aplicare a hotărârilor CGMB privind programele "O şansă pentru cuplurile fertile" şi "Voucherul Materna Bucureşti". 

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic va beneficia de majorarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 23,9 milioane lei, în special pentru reparaţii curente şi igienizarea locuinţelor, în timp ce la capitolul cheltuieli de investiţii este prevăzută o suplimentare cu 7,9 milioane lei. 

"Echilibrarea bugetului este propusă prin înscrierea la capitolul Fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale a sumei de 313.386.000 lei, în limita de până la 5% din totalul cheltuielilor, conform legislaţiei în vigoare şi păstrarea, prudenţială, a sumei de 118.671.000 lei, în bugetul local pentru rambursări de credite aferente datoriei publice interne până la finalizarea emisiunii de obligaţiuni şi plata integrală a datoriei publice scadentă în 4 mai", se arată în raportul de specialitate.