Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a încheiat constracre acord-cadru pentru lucrări de întreținere periodică– Covoare asfaltice – perioada anul I – anul III: Lot 1-S.D.N. Arad, Lot 2- S.D.N. Caransebeș, Lot 3- S.D.N. Deva, Lot 4- S.D.N. Orșova și Lot 5- S.D.N. Timișoara

Lucrările de întreținere periodică-covoare asfaltice pentru  SDN Arad au fost câștigate de Porr Contruct SRL, valoarea contractului fiind de 38,5 milioane lei, fără TVA.

Lucrările de întreținere periodică-covoare asfaltice- SDN Caransebeș au fost câștigat de Axela Constructii, valoarea acestuia fiind de 5,04 milioane lei, fără TVA. Contractul de întreținere periodică-covoare, Lot 5 SDN Timișoara a fost câștigat de Porr Construct, valoarea acestuia fiind de 27,43 milioane lei, fără TVA.

Lucrările de întreținere periodică-covoare asfaltice- SDN Orșova au fost adjudecate firmei Axela Construcții, cotractul având valoarea 7,4 milioane lei, fără TVA.