Alexandru Aparaschivei, consultant Deloitte România

Pe de altă parte, nu vedem scopul instituirii obligativității plății TVA facturate din contul TVA al clientului având în vedere că suma plătită dintr-un alt cont ar fi ajuns oricum în contul de TVA al furnizorului.

Practic, în cazul în care nu au disponibil suficient în contul de TVA, firmele vor trebui să efectueze o operațiune bancară suplimentară, de exemplu transferul sumei reprezentând TVA din contul curent în contul de TVA.

Sistemul de facilități trebuia să acopere și perioada după intrarea în sistem, de exemplu reducerea termenului de rambursare a TVA (de la 45 zile, chiar 90 de zile în acest moment) sau reduceri ale obligațiilor accesorii având în vedere că TVA va circula într-un mediu controlat. Prin comparație, Polonia a propus un termen de 25 de zile pentru rambursarea TVA și reduceri semnificative ale penalităților aferente TVA.

De asemenea, pentru asigurarea unui echilibru, ar fi trebuit introdusă și o dobândă specială de 0,06% pe zi de întârziere mergând până la 50% din suma de TVA în situația în care ANAF nu respectă termenul de 3 zile lucrătoare.

În acest moment, contribuabilii pot cere dobânzi de 0,02% pe zi pentru rambursarea cu întârziere a TVA. Însă este discutabil dacă acest sistem este aplicabil și pentru aprobarea cu întârziere a transferurilor din contul curent în contul de TVA. Chiar dacă ar fi aplicabil, dobânda este semnificativ mai mică decât penalitatea la care are dreptul statul.

Avem rezerve că termenul de 4 luni (septembrie-decembrie 2017) pentru implementare este suficient și, din această cauză, nu excludem noi amânări.

Mai mult, proiectul de ordonanță nu răspunde multora dintre întrebările mediului de afaceri, de exemplu celor privind compensările, modul efectiv de decontare în cazul plăților în numele și în contul unui terț sau prin cecuri/bilete la ordin. Ne așteptăm ca normele de aplicare a ordonanței să clarifice aceste puncte.

Nu în ultimul rând, sperăm că MFP va folosi perioada rămasă până la sfârșitul anului pentru a confirma cu Comisia Europeană opinia exprimată în nota de fundamentare potrivit căreia sistemul de plată defalcată nu contravine dreptului comunitar, inclusiv în ceea ce privește sistemul de penalități.

 

Principalele noutăți ale proiectului de Ordonanță actualizat:

 • aplicarea opțională a plății defalcate a TVA a fost amânată de la 1 septembrie la 1 octombrie 2017;
 • aplicarea obligatorie a mecanismului plății defalcate a TVA a fost amânată de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018;
 • plata TVA facturată va trebui efectuată din contul de TVA al clientului nu doar în contul de TVA al furnizorului.
 • diverse facilități pentru persoanele care aleg să intre în sistem până pe 31 decembrie 2017:
 • anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor de TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
 • acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit/a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
 • extinderea de la 3 zile lucrătoare la 7 zile lucrătoare a termenului de virare în contul de TVA a TVA aferente operațiunilor cu cash, carduri și substitute de numerar;
 • obligația de virare în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 / data la care aplică opțional mecanismul;
 • ANAF aprobă transferul sumelor din contul de TVA în contul curent al titularului în maximum 3 zile lucrătoare;
 • sancțiunile au fost modificate, dar rămân drastice:
 • perioada de grație în cadrul căreia pot fi corectate erorile a fost stabilită la 7 zile lucrătoare;
 •  în cazul în care erorile nu sunt corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;
 • după termenul de 30 de zile, pentru:
  • nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru
  • nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA.

Autor: Alexandru Aparaschivei, consultant Deloitte România