Aceste tradiții constructive își au originile în viziunea și acțiunile partidelor istorice de dreapta care au reclădit Europa devastată de ravagiile celui de-al doilea război mondial și care i-au avut drept lideri pe părinții-fondatori ai Comunității Europene.

În momentul actual, Uniunea Europeană, prin măsurile luate de instituțiile sale, s-a dovedit a fi cel mai responsabil actor global în ceea ce privește ameliorarea efectelor pandemiei Covid-19.

Rolul de lider al PPE în cadrul acestui program de recuperare este evident pe toate palierele de decizie – Parlament, Comisie și Consiliu. Eforturile depuse de către Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Angela Merkel, cancelarul german, ambele membre ale PPE, stau la baza acestui exercițiu de solidaritate fără precedent.

Actuala criză a demonstrat că Uniunea Europeană are nevoie de noi mecanisme pentru o mai bună rezolvare a crizelor. Aceste mecanisme trebuie să includă și gestionarea consecințelor economice ale șocurilor de amploare, fapt ce necesită o cooperare mai strânsă și solidaritate extinsă atât între statele membre, cât și între principalii actori din societate.

Manfred Weber, președintele Grupului Partidului Popular European, a rostit un dicton ce are toate șansele sa devină motto-ul următoarei perioade de dezvoltare a UE:Solidarity is back” (Solidaritatea a revenit).

O criză poate reprezenta și o oportunitate: împreună putem consolida economiile europene și putem face ca acestea să devină și mai competitive în viitor, în special în domeniul mediului și în cel al economiei digitale. De asemenea, trebuiesc promovate proiecte ce vor garanta menținerea unui nivel scăzut al șomajului și crearea de noi locurilor de muncă, în conformitate cu noile direcții asumate în dezvoltarea economică.

Partidul Popular European salută propunerea Comisiei Europene cu privire la un instrument european de redresare, ca răspuns fără precedent și absolut necesar la pandemia Covid-19. Programul Noua Generație UE, alcătuit din 750 miliarde Euro sub formă de subvenții și împrumuturi, reprezintă un compromis echitabil si funcțional. PPE sprijină Comisia Europeană în stabilirea unui echilibru între cuantumul subvențiilor și cel al împrumuturilor și pentru punerea în derulare a acestui program cât mai curând cu putință.

În cadrul Consiliului European din 17-21 iulie 2020, unde România a fost reprezentată de președintele Klaus Iohannis, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 a fost stabilit la nivelul de 1.074 miliarde Euro. Per total, între 2021 și 2027, Uniunea Europeană va aloca României aproape 80 miliarde Euro, dintre care 33,5 miliarde prin instrumentul de redresare Noua Generație UE și 46,3 miliarde prin bugetul pe șapte ani al Uniunii Europene. Din totalul celor 80 de miliarde Euro alocate României, 63,2 miliarde reprezintă fonduri nerambursabile iar 16,7 miliarde reprezintă împrumuturi cu dobânzi deosebit de avantajoase.

PPE solicită un plan de rambursare care să debuteze cel mai târziu în 2028 și care să se fundamenteze pe dezvoltarea resurselor proprii ale UE. Ca un prim pas, o taxă pe deșeurile de plastic ar putea fi convenită între statele membre, urmând ca prin discuții politice ulterioare să se consolideze un întreg sistem de resurse proprii, ce va putea fi pus în aplicare înainte de sfârșitul anului 2027.

Grupul Popular European invită Comisia Europeană și statele membre să se asigure că executia acestor fonduri se va face în mod eficient, transparent și responsabil pe sectoare și regiuni ce au fost cel mai grav afectate de impactul pandemiei. Trebuie, de asemenea, să asigurăm o legătură directă între acordarea respectivelor fonduri și respectarea de către statele membre a normelor statului de drept și a principiilor europene. În plus, este necesar ca reformele structurale și inovarea să fie puternic promovate și să evităm utilizarea acestor fonduri pentru proiecte contrare intereselor generale ale UE.

Profesorul Vlad Nistor, europarlamentar PNL și membru în grupul PPE din Parlamentul European, este încrezător în succesul programului Noua Generație UE și susține demersurile constructive promovate de Comisie, Consiliu, Parlament și statele membre în aceasta directie: “Avem, în aceste momente, șansa istorică de a reconstrui economiile și societațile noastre într-o nouă formulă, în conformitate cu cerințele și provocările epocii în care trăim. Această șansă nu va fi irosită și va oferi, cu certitudine, un nou imbold proiectului de integrare europeană. Prin aceste demersuri vom construi o uniune mai puternică, ce va putea răspunde rapid și coerent provocărilor și care va asigura bunăstarea generatiilor prezente și viitoare.

”Material publicat cu sprijinul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European”