Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2010 a fost de 513640,8 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de anul 2009.
Scăderea a fost determinată de reducerea volumului valorii adăugate brute din agricultură, vânat şi silvicultură; pescuit şi piscicultură (-0,8%), construcţii (-10,7%), comerţ; repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-4,0%) şi alte servicii (-2,8%).
Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în industrie (+5,1%) şi activităţi financiare; imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi (+0,8%). Impozitele nete pe produs s-au redus cu 2,5%, precizează sursa citată.

Consumul final total a înregistrat o scădere cu 2,1% în anul 2010, comparativ cu anul precedent, în special pe seama diminuării cu 3,9%, respectiv 3,2% a cheltuielii pentru consumul individual şi colectiv al administraţiilor publice dar şi a cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei cu 1,6 procente.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o reducere cu 13,1%.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2010 a fost de 159842,7 lei milioane preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,6% faţă de trimestrul IV 2009.

Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi piscicultură (+7,4%), industrie (+5,8%) şi activităţi financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (+1,2%).

Construcţiile, activităţile de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii precum şi alte servicii şi-au redus volumul de activitate cu 7,0%, 2,9% respectiv cu 4,8%, informează INS. Ca o consecinţă a evoluţiei înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 3,1%.

Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2010 cererea internă a scăzut cu 1,2 procente, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, în principal pe seama reducerii cu 4,7% a formării brute de capital fix. Consumul final total s-a redus cu 2,0%, în special ca urmare a diminuării volumului cheltuielii pentru consumul final individual şi colectiv al administraţiilor publice cu 4,2%, respectiv 4,5%. Cheltuiala pentru consum final al gospodăriilor populaţiei s-a diminuat cu 0,9 procente, consecinţă a reducerii volumului desfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul (-5,6%).

Volumul importurilor (+12,2%) a fost devansat de către cel al exporturilor (+17,1%).

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2010 a fost de 128438,8 milioane lei preţuri curente, a crescut – în termeni reali – cu 0,1% faţă de trimestrul III 2010.