Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii transmite că proiectul de poziţie este rezultatul unei noi analize de piaţă.

Respectiva analiză a fost realizată pentru a reevalua şi, eventual, de a intensifica nivelul de concurenţă pe piaţa cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, prin potenţiale măsuri de reglementare impuse pe pieţele de gros.

„Analiza, care a avut în vedere modificările de pe piaţă în perioada 2015 – 2019, nu a evidenţiat existenţa unor probleme concurenţiale care să justifice impunerea de reglementări specifice, la nivelul pieţelor de gros corespunzătoare sau a pieţelor cu amănuntul.

Piaţa serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se menţine concurenţială, în condiţiile în care utilizarea buclei locale la nivelul pieţei de gros este nesemnificativă în România, concluzia ANCOM fiind că nu este necesar a fi impuse reglementări la nivelul pieţelor serviciilor de acces local la puncte fixe şi, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe. ANCOM derulează periodic astfel de analize pentru a asigura o concurenţă efectivă pe piaţă, care să genereze beneficii pentru utilizatorii finali”, transmite ANCOM.

Unul dintre cele mai ridicate grade de concurenţă la nivel de infrastructuri

România are unul dintre cele mai ridicate grade de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale UE, arată ANCOM.

„Piaţa cu amănuntul analizată este dinamică, în continuă creştere, tarifele pentru internetul fix sunt, de regulă, în scădere, în special pentru vitezele de transmisie superioare, în timp ce vitezele de transmisie „best-effort” sunt îmbunătăţite constant, utilizatorii finali fiind mulţumiţi de accesibilitatea şi calitatea serviciilor oferite.

Gradul înalt de inovare, care generează o gamă largă de produse şi oferte variate de preţ la un nivel competitiv, reprezintă o altă caracteristică a pieţei din România. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puţin 100 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană”, scrie în analiză.

Simultan, rata de acoperire a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe este relativ scăzută, iar „acest lucru este cauzat de factori care nu ţin de piaţa telecom, precum numărul redus de calculatoare personale, respectiv terminale care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare digitală, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural”.

Cadrul european de reglementare în domeniu stipulează că ANCOM urmează să notifice Comisia Europeană, OAREC şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene măsurile propuse. După aceea, Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.