Peste 22 de milioane de euro au fost alocate pentru perioada de extrasezon (toamnă-iarnă 2023-2024)

Legumicultorii din România vor beneficia de un ajutor de minimis de maximum de 1.000 de euro/1.000 mp/beneficiar pentru cultivarea de tomate, ardei gras sau lung, gogoşari, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde în spaţii protejate. Producţiile minime pe care trebuie să le obţină benficiarii sunt:

 • 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
 • 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar;
 • 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi; 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
 • 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
 • 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
 • 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Cererile se vor depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern. Valorificarea producţiei se va face în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, iar plăţile se vor efectua după data de 26 februarie 2024.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv:

 • producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la 31 decembrie 2024;
 • producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; producătorilor agricoli persoane juridice;

Cine poate beneficia de ajutorul financiar?

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
 • să utilizeze o suprafaţă cumulată de spaţii protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
 • să marcheze suprafaţa prevăzută, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, perioada 2023-2024”;
 • să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume;
 • să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023;
 • să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor;
 • să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
 • să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide.

„Pentru suprafaţa prevăzută de 1000 mp se acceptă o o diferenţă de – 50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei cultivate cu legume”, scrie în proiectul de act normativ.