Această măsură va garanta că statele membre ale UE vor transmite tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandat european de arestare – o Notă privind drepturile, în care sunt enumerate toate drepturile lor fundamentale în cursul procedurilor penale. După ce va intra în vigoare (la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se preconizează că va avea loc în câteva săptămâni), noul act legislativ se va aplica în aproximativ opt milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 27 de state membre ale UE. Acest drept există în prezent numai într-o treime din statele membre.
„Dreptul la un proces echitabil este unul dintre pilonii centrali ai sistemelor noastre judiciare din Europa”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție. „Acest nou act legislativ al UE va contribui la garantarea acestui drept, asigurând informarea clară și promptă a tuturor persoanelor cu privire la drepturile de care beneficiază. Astăzi marcăm o etapă importantă în eforturile noastre comune de a le garanta cetățenilor europeni accesul la justiție, oriunde s-ar afla pe teritoriul UE. Doresc să mulțumesc Parlamentului European și miniștrilor de justiție din UE pentru sprijinul acordat propunerii Comisiei. Faptul că acest drept la un proces echitabil a fost transformat în realitate, într-un timp atât de scurt, pentru cele 500 de milioane de cetățeni ai Europei creează un precedent pozitiv pentru o Europă a drepturilor și a justiției.”
Comisia Europeană a propus noul act legislativ în iulie 2010, ca parte dintr-o serie de măsuri având ca scop garantarea dreptului la un proces echitabil pe tot cuprinsul UE.
Aceasta este a doua măsură, adoptată la inițiativa dnei Reding, comisarul UE pentru justiție, menită să instituie standarde minime comune la nivelul UE în materie penală. Acest lucru va spori încrederea în spațiul de justiție al UE.
În octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit persoanelor suspectate dreptul la traducere și interpretare.
Directiva va garanta că poliția și procurorii oferă persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile de care beneficiază. În urma unei arestări, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei Note privind drepturile, elaborată într-un limbaj simplu, uzual.
În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar.
Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei; Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE (a se vedea anexa). Se va oferi astfel o garanție de coerență persoanelor care traversează frontierele și se vor limita costurile de traducere.
Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul:
• de a păstra tăcerea;
• de a beneficia de asistență din partea unui avocat;
• de a fi informate cu privire la capetele acuzării;
• la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;
• de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;
• de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.
Nota privind drepturile va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea numărului de căi de atac introduse.
În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE.
În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.