Pentru 2012, MFP a anunţat că bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 14,77 miliarde lei, respectiv de 2,52% din PIB, depăşind cu 1,1 miliarde lei ţinta agreată cu FMI.
Chiar dacă în 2012 pensiile au înregistrat un deficit mai mic decât în 2011, 12,5 miliarde lei vs. 13,5 miliarde lei, ponderea acestuia în deficitul bugetar total s-a mărit susbtanţial, la 85%, de la 56,4%.
În 2012, contribuţiile la bugetul pensiilor de stat s-au situat la 35,53 miliarde lei, astfel că pentru a putea fi plătite pensiile de peste 48 miliarde lei guvernul a transferat peste 13 miliarde lei de la bugetul de stat.
Şi pentru acest an e prevăzut ca bugetul pensiilor să înregistreze un deficit de peste 13 miliarde lei, aproape egal cu deficitul bugetar (13,5 miliarde lei, respectiv 2,15% din PIB), iar pesntru 2014-2016 acesta să sară de 15 miliarde lei.