La finalul lunii februarie, câştigul salarial mediu brut era de 3.108 lei, iar cel mediu net 2.236 lei. Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat era de 981 lei. 

Numărul total al pensionarilor, la finele lui februarie, a fost de 5.062.400 persoane. Din total, 92,2% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.670.600 persoane) şi 7,8% pensionari agricultori (391.800 de persoane). 

La finalul lunii februarie, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 8.700 de persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 51 lei. 

Proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă – 74,31% , corespunzătoare unui număr de 3.470.900 persoane. 

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 53,63%, iar din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie pentru limită de vârstă, femeile reprezentau 55,21%. 

Pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori erau în număr de 391.800 persoane la sfârşitul lunii februarie 2017, iar 91,11% primeau pensii pentru limită de vârstă, 0,99% pensii de invaliditate şi 8,24% pensii de urmaş. 

Pensia medie era de 403 lei, cu 22 lei mai mare decât în februarie 2016. Pensionarii cu limită de vârstă aveau o pensie medie de 423 lei, cu 22 lei mai mare decât în luna februarie 2016. 

La sfârşitul lunii februarie 2017 se aflau în plată peste 400 de beneficiari de ajutor social tip pensie, cu 100 persoane mai puţine decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, ajutorul social mediu pe care l-au primit fiind în cuantum de 244 de lei.

AGERPRES