Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei, în proiect se prevede că "finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat". 

"În ceea ce priveşte finanţarea penitenciarelor – spital, aceasta se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la finanţarea spitalelor publice din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie", se arată în comunicat. 

Totodată, prin proiect se propune abrogarea Legii nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii ANP şi a unităţilor subordonate, în scopul detalierii tuturor surselor de venituri ale sistemului administraţiei penitenciare, pe tipuri de unităţi penitenciare. 

"Conform prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, penitenciarele, penitenciarele pentru tineri, penitenciarele pentru femei, centrele educative, centrele de detenţie pot realiza venituri proprii din munca persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate, în această categorie de venituri fiind incluse veniturile din prestări servicii cu persoanele private de libertate în interiorul sau exteriorul locului de deţinere şi veniturile din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie – precum produse vegetale, produse animaliere, produsele confecţionate de persoanele private de libertate în cadrul activităţilor educative de tip ocupaţional", se precizează în comunicat. 

De asemenea, iniţiativa legislativă prevede că "unităţile pot arenda terenuri, încasa chirii, donaţii şi sponsorizări, de asemenea pot obţine venituri din activităţi de prestare servicii, în condiţiile legii". 

"Aceste venituri sunt încasate, în condiţiile legii, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de unităţile aflate în subordinea acesteia, după caz, în scopul finanţării parţiale sau totale a cheltuielilor curente şi de capital", arată sursa citată.

AGERPRES