Licitația prevede încheierea unui acord-cadru cu un singur agent economic, durata contractului este de 48 de luni, iar valoarea estimată, fără TVA este cuprinsă între 61,4 și  68,6 milioane lei. „Se vor presta servicii de pază, protecție și supraveghere conform cerințelor din caietul de sarcini. Serviciile se vor achiziționa pe 2 loturi, determinate de natura, complexitatea activitatăților și amplasarea geografică a obiectivelor corespunzatoare fiecarui lot: Lot 1-67 posturi permanente de pază; Lot 2 -65 posturi permanente de pază”, conform anunțului de licitație.
Administrația Domeniului Public Sector 2 va organiza licitație deschisă, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 august, data limită de evaluare a ofertelor este 8 septembrie, iar contractul este finantat din fonduri bugetare.